Új, tehetséggondozó speciálkollégium indul

Az EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék új tehetséggondozó speciálkollégiumot indít, „A tudományos kutatás alapjai – Tehetségek bevezetése a tudományos munkába” címmel.

Kutatónak készülsz? Jól akarsz szerepelni az TDK-n? Vagy egyszerűen csak jól akarod megírni a szakdolgozatot? Itt a helyed!

Az EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék a 2018/2019-es tanév II., tavaszi félévétől Dr. Homicskó Árpád Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettes és Dr. Prieger Adrienn TDT-elnök

támogatásával új speciálkollégiumot hirdet a KRE ÁJK valamennyi érdeklődő hallgatója részére!

A kurzus célja, hogy segítse a hallgatók tudományos igényű munkáját, az önálló kutatáshoz szükséges képességek kifejlesztését, a házi dolgozatok és szakdolgozatok színvonalas elkészítését, továbbá a tehetséges hallgatók felkészítését a későbbi kutatói munkára és a TDK-n való aktív és sikeres részvételre.

A nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, valamint a TDT elnök szándéka szerint a kurzus célja az is, hogy ösztönözze a hallgatókat a TDK munkájába való bekapcsolódásra valamint az OTDK konferenciákon való részvételre.  A kurzuson a hallgatók megismerkedhetnek a tudományos kutatás első fázisától annak lezárásáig tartó alapvető kérdésekkel. Ennek keretében cél a tudományos kutatás módszereinek a megismerése, ismerkedés a szakirodalom lényegével, könyvtárhasználattal, valamint egyéb adatbázisok használatával, a kutatási téma kiválasztásával kapcsolatos tudnivalókkal, a kutatási terv elkészítésével – ennek kapcsolódó részkérdéseivel. A hallgatók betekintést nyerhetnek a tudományos életbe mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A kurzus célja a hallgatók tudományos élet iránti érdeklődésének a felkeltése, valamint a tudományos kutatáshoz szükséges alapvető készségek megszerzése.  A kurzuson elsajátított készségek gyakorlati alkalmazására, a további tehetséggodozásra a hallgatók TDK-kba való bekapcsolódása nyújt lehetőséget.

A tárgy bármely félévben felvehető!

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube