Könyvbemutató - A Kecskeméti Református Jogakadémia története

Hiánypótló mű született” – amint fogalmazott Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Kecskeméti Református Jogakadémia története (1875-1949) című kötet bemutatóján február 27-én, szépszámú közönség körében.

Prof. Dr. Balla Péter rektor köszöntő szavaiban hangsúlyozta, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy az Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara feltárta jogelődje, a kecskeméti Jogakadémia történetét – annak szervezeti felépítését (Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér), a hallgatói létszámot és összetételt (Dr. Nánási László), a tanári kar tudományos munkásságát (Prof. Dr. Stipta István) és a tantárgyak oktatási rendjét (Dr. Törő Csaba).

A kötet egyik szerkesztője és szerzője is, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér beszédében kiemelte, hogy ez a könyv valóban hű lenyomata annak a szolgálatnak, amit egykor a kecskeméti Jogakadémia tanárai és hallgatói végeztek, hiszen Kálvin óta a református ember szívében ott kell, hogy legyen a joghoz való szoros kötődés. „Nem volt könnyű időszak Kecskemét városának az életében sem ez az időszak – ahogy mondta, hiszen a város anyagi áldozatvállalása nélkül igen nehéz helyzetbe került volna a Jogakadémia. Az intézmény oktatói viszont, a város közéletében töltöttek be fontos szerepet. Így valósult meg a szolgálat és a nemzedékről nemzedéken át megtapasztalt hűség… Isten kegyelme nélkül, ma is gyengék lennénk és eredménytelenek.” Beszédének befejező gondolataiban jogász nagyapjára, Dr. Kosztin Árpádra emlékezett, „aki Kolozsvárról Szegedre kényszerült áttelepülni, jogtudományi és államtudományi tanulmányait befejezni, de aki mindig reménységgel volt tele. Ugyanakkor felelősséggel is – a másik ember iránt, a közösség iránt, a nemzet iránt...

Igazán emelkedetté tette a bemutató hangulatát Meleg Vilmos nagyváradi színművész, aki Ady-verseket szavalt.

A kötet szerzői kerekasztal-beszélgetésen adtak számot saját kutatási területükről. Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán zárszavában az elkészült mű mai jelentőségét emelte ki, köszönetet mondva a szerzőknek.

(A KRE Állam- és Jogtudományi Kara, A Kecskeméti Református Jogakadémia története című kötet kiadását az Igazságügyi Minisztériumnak, A jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai” keretében valósította meg.)

Meghívó

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont