Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Gáspár Ösztöndíj célja a tehetséges, tanulmányukat kiemelkedően végző önköltséges hallgatók támogatása.

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és első helyen jelölte meg Egyetemünket a felvételi eljárás során. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2018/2019-as tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 vagy 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013-as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

Az Ösztöndíj összege:

• az önköltség 75%-a
• az önköltség 50%-a
• az önköltség 25%-a


Károli Gáspár Ösztöndíj felhívás
2018 / 2019. tanév II. (tavaszi) félév

A pályázat leadásának határideje: 2019. március 06. (szerda) 12:00 óra
A pályázat leadásának helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola u. 2-4.) Dékáni Hivatal

A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2019. március 14. (csütörtök)

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap

Önkéntes munkalehetőségek listája

Befogadó nyilatkozat

Jelenléti ív

Teljesítésigazolás önkénteseknek

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont