Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Gáspár Ösztöndíj célja a tehetséges, tanulmányukat kiemelkedően végző önköltséges hallgatók támogatása.

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és első helyen jelölte meg Egyetemünket a felvételi eljárás során. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2018/2019-as tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 vagy 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013-as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

Az Ösztöndíj összege:

• az önköltség 75%-a
• az önköltség 50%-a
• az önköltség 25%-a


Károli Gáspár Ösztöndíj felhívás
2018 / 2019. tanév II. (tavaszi) félév

A pályázat leadásának határideje: 2019. március 06. (szerda) 12:00 óra
A pályázat leadásának helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola u. 2-4.) Dékáni Hivatal

A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2019. március 14. (csütörtök)

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap

Önkéntes munkalehetőségek listája

Befogadó nyilatkozat

Jelenléti ív

Teljesítésigazolás önkénteseknek

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont