Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok c. konferencia

Április 25-én tartotta konferenciáját a fenti címmel a KRE Állam- és Jogtudományi Karának Gazdasági és Vezetéstudományi Intézete, a Magyarok Házában.

A napjainkban zajló ipari-technológiai átalakulást valójában a negyedik ipari forradalomként is szokás emlegetni, ahol a gazdasági folyamatok egyetlen intelligens információs rendszerbe integrálódnak – amint megfogalmazta Dr. Kovács Róbert egyetemi docens, hogy valójában az Ipar 4.0 mit is jelent…

Prof. Dr. Balla Péter rektor igei köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Húsvét után vagyunk, s a feltámadott Jézussal való találkozások időszakát éljük. A tudományos és technikai változások korában is az a döntő, hogy a Mester háromszori kérdésére – Szeretsz-é engem? – elhangozzon az igenlő válasz… A rektor kiemelten szólt arról a munkáról, amelyet az Állam- és Jogtudományi Karunk végez, egyebek mellett a konferenciák terén is.

A továbbiakban Dr. Szuchy Róbert oktatási és tanulmányi dékánhelyettes elmondta, hogy egyetemünk Állam- és Jogtudományi Kara valójában három pilléren áll: a jogtudomány, a gazdaságtudomány és a társadalomtudomány pillérein. A Kar ennek a hármas egységnek a vetületében találja meg a helyét a hazai felsőoktatási piacon.

A Gazdasági és Vezetéstudományi Intézet igazgatója, Dr. Lóth László a konferencia szervezőjeként is köszöntötte a szépszámú hallgatóságot. Ennek a rendezvénynek a jelentőségét abban határozta meg, hogy egy jól működő vállalatot, ha úgy tetszik, három szakma irányít: jogász, közgazdász és HR menedzser. Ezért is jelentős, hogy a KRE Állam- és Jogtudományi Kara helyet ad a közgazdász, az emberi erőforrás és a marketing képzéseknek, továbbképzéseknek is.

Dr. Homicskó Árpád Olivér megnyitó előadását a Prédikátor könyvéből vett idézettel kezdte: „Elhalkul a malom zúgása… Mert elmegy az ember örök otthonába…” A több ezer évvel ezelőtti vers a Szentírásból, egy ipari képet használ arra, hogy hangsúlyozza az ember életének rövidségét, fájdalmát. A következőkben a dékánhelyettes arról szólt, hogy napjainkban jól érzékelhetjük, hogy a technológiai fejlődés megállíthatatlan, ily módon folyamatosan szembesülünk azzal, hogy mennyire megváltozott a bennünket körülvevő világ és ezekre a kihívásokra nekünk feltétlenül válaszokat kell adnunk. Nyilván, ennek a fejlődésnek egyaránt vannak pozitív és negatív következményei, de arra kell törekednünk, hogy olyan irányba próbáljuk terelni a fejlődést, amely utódaink számára is biztosítja az életfeltételeket…

A plenáris ülés előadásait követően, a délután folyamán öt szekcióban folytatódott a munka. Számos előadás elhangzott a szekciókban is. A konferencia anyagát a közeljövőben kötet formájában vehetik a kezükbe mind azok, akik érdeklődve kísérik figyelemmel az Ipar 4.0 – jogi, gazdasági, társadalmi kihívásait és válaszait.

 

Meghívó
Program
Szerkesztési irányelvek
Galéria
Értékelés a konferencia tapasztalatairól

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont