Beszámoló az NTP-HHTDK-18-0039. sz. pályázat megvalósításáról

A KRE ÁJK az NTP-HHTDK-18-0039. sz. pályázat által biztosított támogatásból fedezte a XXXIV. OTDK-ra készülő hallgatói szakmai felkészítését és kiválasztását, valamint a TDK- mozgalom népszerűsítését.

A program keretei között:
1. TDK orientációs délutánt szerveztünk a TDK-tevékenység népszerűsítése, a mozgalomban részt vevő oktatók és hallgatók eszmecseréje céljából, mely megvalósult 2018. október 3-án.

2. 2018. november 12-én kari TDK-válogatóversenyt rendeztünk az OTDK-n indulni szándékozó hallgatók számára. 18 hallgató mutatta be dolgozatát és kutatását a négytagú zsűri és saját konzulensei, hallgatótársai előtt.

3. Szakkönyvek beszerzése a Kari Könyvtár segítségével az őszi és tavaszi félév folyamán. A Könyvtár által javasolt szakirodalmat szereztük be, amely segítette a hallgatókat az OTDK-felkészülésben és egyéb TDK-tevékenységeikben.

4. 2019. március 22−24. között nagykőrösi felkészítő hétvégét tartottunk az OTDK-ra nevezett hallgatók OTDK-ra való felkészülése és intenzív kommunikációs, továbbá retorikai képzése céljából.

5. A TDK-kiadvány szerkesztése és megjelentetése az OTDK-n részt vevő hallgatók dolgozataiból, ami segítette az eredmények disszeminációját.
A programok színvonalas és sikeres megszervezését a Nemzeti Tehetség Program keretei között az NTP-HHTDK-18-0039. sz. pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube