Beszámoló az NTP-FKT-18-0012. sz. pályázat megvalósításáról

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karral együttműködve vett részt a 2018/2019-as tanévben az  NTP-FKT-18-0012. sz. pályázat keretében a Nemzeti Tehetség Programban.

A KRE ÁJK a pályázat által biztosított támogatásból fedezte az alábbi programokat:
Az ÁJK-n kiscsoportos, tematikus retorikatréningeket szerveztünk az érdeklődő hallgatók számára külső szakmai trénerek, illetve kúriai bírák bevonásával. A három modul 3 olyan témakört dolgozott fel, amelyek a jövő jogászai számára elengedhetetlenül fontosak.
 
Az ÁJK-n két retorikatréning-modult tartottunk az őszi félévben, egyet a tavaszi félévben:
− általános retorikai készségek fejlesztésére;
− a tudományos előadás retorikai sajátosságainak megismerésére, az ezt támogató retorikai készségek fejlesztésére;
− a tárgyalótermi előadás retorikai sajátosságainak megismerésére, az ezt támogató retorikai készségek fejlesztésére.
 
A programok színvonalas és sikeres megszervezését a Nemzeti Tehetség Program keretei között az NTP-FKT-18-0012. sz. pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube