Az EU támogatások hatása a szociális védelem rendszerére…

A Zsinati Díszteremben került sor október 17-én, Az európai uniós támogatások hatása a szociális védelem rendszerére és a társadalmi kohézióra című konferenciára, melynek fő szervezője Dr. Homicskó Árpád Olivér, a Szemere Bertalan Kutatóközpont vezetője volt.

 

Megtisztelő volt, hogy az eseményen részt vett Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke is. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, hogy egy fél emberöltő telt el azóta, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Kérdés az, hogy az akkor születettek mit kaptak és mit nem kaptak attól a rendszertől, amit részben Magyarország épít, részben pedig az Európai Unió támogatási rendszere… A továbbiakban arról szólt, hogy mindig nagy kérdés, amikor szociális védelmi rendszerről beszélünk, ezt milyen eszme jegyében tesszük – a gondoskodó társadalom eszméjének a jegyében, vagy éppen annak az individuális filozófiának a jegyében, amely felé ma erősen hajlik a nyugati civilizáció, a közösségi jogok rovására… Kérdés az is, mi a hangja ebben a keresztyénségnek, a keresztyén meggyőződésnek, a keresztyénség eszméjéből fakadó szolidaritástudatnak…


Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök

Prof. Dr. Zsengellér József rektor köszöntésében kiemelte a keresztyén egyetem szerepét, a szociális védelem rendszerének kérdéskörében. „Véleményem szerint – fogalmazott, kettős szerepet játszhat az egyetem, egyrészt lehetőséget biztosít a tudományos kutatásnak és a szakmai eszmecserének, másrészt az oktatás és a közösség megélése, református hitünk és életvitelünk felmutatása révén, igyekszünk megadni hallgatóinknak és oktatóinknak is azt az alapot, amelyre építve, maguk is harmonikusan tudjanak együtt élni másokkal, hogy megtörténjen a társadalmi kohézió. Teljes mértékben erre csak akkor lesz képes valaki, ha átéli azt a meghatározottságot, amit Mózes 3. könyve 19 fejezetében olvashatunk: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok… Az Isten által létrehozott közösséghez tartozásnak az alapja a szociális érzékenység. A szociális érzékenység igazán csak az Istennel való közösség megéléseként jöhet létre” – hangsúlyozta a rekor.


Prof. Dr. Zsengellér József rektor

„Ez a konferencia egyszerre illeszkedik egy sorozatba és egyszerre különleges… A téma fontossága, aktualitása, a téma kapcsán felmerülő kérdések feltétlen jogalapot adnak ennek a tanácskozásnak.” – mondta Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter dékán köszöntőjében. A következőkben úgy fogalmazott, hogy a szociális érzékenység nemcsak egy kutatóhoz tartozik, hanem egy olyan intézményhez, amely a jövő generáció értelmiségét neveli. Kiemelte a Szemere Bertalan Kutatóközpont munkáját, amely ezt a területet is felvállalta. „Bátran merjük felvállalni azokat az erkölcsi tartalmakat is, amelyeket útravalóként kaptunk és útravalóként adunk, a következő generációnak…” – hangsúlyozta a dékán.

Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter dékán

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, a Szemere Bertalan Kutatóközpont vezetője megnyitó beszédében elmondta: „Ezért is nagy az egyházak, az egyházi szociális intézmények felelőssége. Éppen a krisztusi szeretet, mint alapvető parancs értelmében, de ugyanakkor szakszerűen, a XXI. század elvárásainak és kihívásaink megfelelve kell feladataikat végezni – kinek-kinek beteljesítve ezáltal küldetéses életét. Nem vagyunk egyedül! De közösségileg is az kéretik tőlünk számon, hogy mennyiben voltunk segítőkészek, szerető szívűek, a másik emberrel szemben. Konferenciánkon arra szeretnénk rávilágítani, hogy az értékváltozások sodrában is mindent meg kell tennünk a másik emberért, a közösségért, amelyben élünk, dolgozunk, tanulunk – s a közösségért, tágabb értelemben is… Vizsgáljuk majd, hogy a szociális védelmi rendszer és a társadalmi kohézió milyen kapcsolatban áll egymással napjainkban, s hogy mennyire érezhető mindebben az európai uniós támogatás hatása. Az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet ennek a területnek a fontosságára.

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes

Igen tartalmas szakmai munka vette kezdetét a továbbiakban: Dr. Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal alelnöke a háztartások életszínvonalának emeléséről szólt, a társadalmi befogadás jelzőszámainak tükrében. Nagy érdeklődés kísérte Schanda Tamás államtitkár előadását, aki a fejlesztéspolitika tanulságairól szólt, a csatlakozás óta eltelt időszakot vizsgálva. Dr. Birher Nándor tanszékvezető (KRE ÁJK) előadásának címe ez volt: Egyházi alapértékek és kölcsönös támogatási lehetőségek az Európai Unióban. Az szociális szabályozásról – az európai jog tükrében – Dr. Homicskó Árpád Olivér tartott előadást.

 

A délutáni programban – Birinyi Márk intézetvezető helyettes vezetésével – a felzárkózáspolitikáról és a rendszerszintű fejlesztésekről esett szó. A konferencián elhangzottakat Czibere Károly c. egyetemi tanár szedte csokorba, Zárszót. Dr. Homicskó Árpád Olivér mondott.

Meghívó

Galéria

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont