Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Gáspár Ösztöndíj célja a tehetséges, tanulmányukat kiemelkedően végző önköltséges hallgatók támogatása.

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és első helyen jelölte meg Egyetemünket a felvételi eljárás során. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2018/2019-as tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 vagy 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013-as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

Az Ösztöndíj összege:

• az önköltség 75%-a
• az önköltség 50%-a
• az önköltség 25%-a

Károli Gáspár Ösztöndíj felhívás
2019/2020. tanév I. (őszi) félév

A pályázat leadásának határideje: 2019. október 18. (péntek) 12:00 óra
A pályázat leadásának helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola u. 2-4.) Dékáni Hivatal

A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2019. október 28. (hétfő)

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap

Ösztöndíjban részesülő hallgatóink

Önkéntes munkalehetőségek listája 2019/2020/I. őszi félév

Befogadó nyilatkozat 2019/2020/I. őszi félév

Jelenléti Ív

Teljesítésigazolás

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube