Integritás és az egyházi intézmények felelőssége

Állam- és Jogtudományi Karunk Bonhoeffer Műhelye, Szemere Bertalan Kutatóközpontja és az Állami Számvevőszék közös konferenciát szervez Integritás és az egyházi intézmények felelőssége – Jog, erkölcs és vallás címmel november 25-én, a Zsinati Díszteremben.

Időpont: 2019. november 25. hétfő –13:00 óra

Helyszín: MRE Zsinati Díszterme (1146 Budapest Abonyi u. 21.)

A konferencián a Károli Gáspár Református Egyetem és az Állami Számvevőszék között együttműködési megállapodás aláírására is sor kerül. A megállapodás célja: A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája mellett működő Bonhoeffer Műhely célkitűzése, hogy előmozdítsa a keresztyén értékek széles körű megismertetését és államalkotó szerepének bemutatását. A Műhely kiemelten fontosnak tartja, hogy az oktatók és hallgatók tudományosan megismerjék és meggyőződésesen képviseljék azokat a jogi, erkölcsi és vallási alapelveket, amelyeken kultúránk nyugszik és amelyek a jövőnket is jelentik.

A megállapodás aláírását követően, bemutatásra kerül a Bonhoeffer Műhely által készített kötet – Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai címmel – melyet Dr. habil. Birher Nándor és Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér szerkesztett.

MEGHÍVÓ

 

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube