Állam- és Jogtudományi Kari részvétel a 4. partiumi tudományos konferencián Nagyváradon

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói immár második alkalommal vettek részt a Partium Konferencián, amelyet 4. alkalommal szervezett meg a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Értékteremtő tudomány – Régiókutatás, Partium-kutatás napjainkban címmel néhány társszervezővel közösen, melyek közül az egyik az Állam- és Jogtudományi Kar volt. Az eseményre idén november 8-án került sor.

Az egész napos program délelőtti eseménysorozatában a Magyar Tudomány Napja alkalmából néhány köszöntőre és a konferencia plenáris előadásaira került sor. A Partiumi Keresztény Egyetem részéről Dr. Szilágyi Ferenc dékán úr, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nevében pedig Miklósné Dr. Zakar Andrea intézetvezető köszöntötte az egybegyűlteket és beszélt a Magyar Tudomány Ünnepének jelentőségéről. Miklósné Dr. Zakar Andrea köszöntőjében kiemelte, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem együttműködése hosszú időre nyúlik vissza, de a kapcsolatok egy-két éve ismét felfrissültek, és az Állam- és Jogtudományi Kar is erőteljesen bekapcsolódhatott a közös munkába. Szinte pontosan egy éve, 2018. október 15-én a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara formális megállapodás keretei közé emelte az addig egyrészt informális, baráti, másrészt pedig szakmai kapcsolódásokat.

A plenáris előadások sorában egyik kollégánk, Dr. Becsey Zsolt is helyet kapott, aki A közép-európai EU tagállamok versenyképességének néhány kérdése címmel mutatta be kutatásának főbb eredményeit.

A program délutáni fejezetében a konferencia hét szekcióülése zajlott 15-19 óra között. Az Állam- és Jogtudományi Kar oktatói szinte minden szekcióban képviseltették magukat, két kolléga szekcióvezetőként is hozzájárult a szakmai tanácskozás szervezéséhez: Dr. habil. Szuchy Róbert a Jogtudományi szekció, Miklósné Dr. Zakar Andrea pedig a Regionális tudományok, földrajz szekció moderátora volt.

Jogtudományi szekcióban elhangzott kari előadások:

Homicskó Árpád Olivér: A szabadon mozgó személyek szociális biztonságának garantálása az Európai Unió területén

Kovács Róbert; Sükösd Anikó, Eötvös Lóránd Tudományegyetem: Önkormányzati vagyongazdálkodás Magyarországon az adatok tükrében 2010 előtt és után

Lóth László: Az Ipar 4.0 tendenciái és a kompetenciák változása regionális megközelítésben

Manzinger Krisztián: Régiók és nemzeti félelmek – A görög-macedón névvita és lezárása

Klein Tamás: A közösségi platformok integráló és dezintegráló hatása – a hozzáférés szabadsága vagy a szűkösség új korszaka a nyilvánosságban? Egy alkotmányjogi megközelítés

Domokos Andrea: Európai Uniós hatások a magyar büntetőjogban

Szuchy Róbert: A villamosenergia-tárolás technológiai és jogi kihívásai

Társadalomtudományi szekcióban elhangzott kari előadások:

Simay Attila Endre; Fan Libo, Szegedi Tudományegyetem: Kínai orientációjú tanulmányok Magyarországon

Éger György: A magyar kulturális diplomácia alapelvei és területi/regionális prioritásai

Közgazdasági szekcióban elhangzott kari előadás:

Kővágó Györgyi: Az élelmiszer-kereskedelem tendenciái

Regionális tudományok, földrajz szekcióban elhangzott kari előadások:

Szabó Zsolt: Kohéziós támogatások Magyarországon 2004–2019

Balogh György (óraadó): Regionalitás mint az EU túlélési esélye

Ferencz Zoltán József: A megújuló energiaforrások mint a versenyképességet befolyásoló tényező iránti igények különbözőségei a régiónkon belül – a klímaváltozás tükrében

Miklósné Dr. Zakar Andrea: Autonómiatervek a két világháború közötti Erdélyben: román és szász modellek

A következő évben az 5. Partium Konferenciát november 13-ra tervezik a szervezők, amelyre remélhetőleg szintén jelentős Állam- és Jogtudományi Kari jelenlétre számíthatunk mind a szervezés, mind pedig az előadások tekintetében.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube