Partium – reintegráció a magyar-román határvidéken című könyv bemutatója

Az Állam- és Jogtudományi Kar Társadalomtudományok és a Nemzetközi Tanulmányok Intézetének szervezésében 2019. november 20-án megrendezésre került Dr. Szilágyi Ferenc Partium – Reintegráció a magyar-román határvidéken című könyvének bemutatója. A kötet szerzője a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánja, aki (szinte egyedüli) Partium-kutatóként már évek óta igyekszik feltárni a térség sajátosságait.

Az eseményt Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter dékán úr nyitotta meg, köszöntve a szerzőt és a megjelenteket, valamint kiemelve a két egyetem és a két kar közötti együttműködés jelentőségét. A következő felszólaló, Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea intézetvezető, vázolta az intézményi kapcsolatok rövid történetét és kiemelte, hogy már több mint egy éve, 2018. október 15-én a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara formális megállapodás keretei közé emelte az addigi szakmai kapcsolódásokat. Az azóta eltelt bő egy évben a két egyetemi kar több eseményt szervezett közösen, ezek sorába illeszkedik a jelenlegi könyvbemutató is.

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes felszólalásában a könyv megjelenésének körülményeiről beszélt, hangsúlyozva, hogy a kötetet az Állam- és Jogtudományi Kar adta ki, elindítva ezzel egy új könyvsorozatot Károli Interdiszciplináris Kutatások címmel. A dékánhelyettes úr a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét is kiemelte, illetve a két egyetem református közösségen belüli együttműködésének szerepét is méltatta.

Az esemény főszereplője, Dr. Szilágyi Ferenc dékán úr prezentációjában egyrészt bemutatta röviden kutatói életútját, beszélt a kötet genéziséről és a több éves kutatómunkáról, amely a Partium térségének több szempontú leírásához vezetett. A könyv kitér a többféle Partium-értelmezésre, a térség geopolitikai sajátosságaira, a romániai regionalizációs diskurzusban és a határon átnyúló együttműködésekben betöltött szerepére, de tartalmaz településföldrajzi fejezeteket is. A bemutató végén a hallgatóságnak lehetősége volt kérdéseket is feltenni az előadónak, amelyek leginkább a Partium-kutatások fontosabb jövőbeni irányaira vonatkoztak.

A könyvbemutató egy fontos állomása volt a két kar kutatási együttműködésének, amelyet remélhetőleg még számos közös program követ majd.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube