Kötelező ügyvédi továbbképzés a KRE ÁJK-n

Az Új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A továbbképzési kötelezettség az ügyvédeket, alkalmazott ügyvédeket, kamarai jogtanácsosokat, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászokat és alkalmazott európai közösségi jogászokat terheli. A továbbképzési kötelezettségét elmulasztó kamarai tagságát a területi ügyvédi kamara hivatalból megszünteti, illetve törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból.

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt összesen 80 kreditpontot gyűjt össze, ehhez évente legalább 16 kreditpontot kell szerezni. Célszerű mindenkinek előre megtervezni a képzési kötelezettség teljesítését, ugyanis a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont szerezhető. Ehhez nyújt segítséget a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, amit a Magyar Ügyvédi Kamara akkreditációs képzési hellyé nyilvánított.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésére  a KRE ÁJK számos képzési eseményt (szakjogászi képzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai nyelvtanfolyamok és egyéb az ügyvédi tevékenység szempontjából hasznos szakmai és tudományos rendezvények) szervez.

A KRE ÁJK széles kínálatából választhatnak azok a jelentkezők, aki jogi szakterületek, gazdaságtudományok, diplomácia és közigazgatási terület iránt érdeklődnek. Várunk mindenkit nagy szeretettel!

Az ügyvédi kamarai tagok az alábbi képzési események közül választhatnak:

 

     1)    szakjogászi képzések (a teljes képzés vagy akár egyes tantárgyak is felvehetőek)

          Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M.)

          Bűnügyi szakjogász (LL.M.)

          Civilisztikai szakjogász (LL.M)

          Digitális gazdasági szakjogász (LL.M)

          Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.)

          Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó


     2)    konferenciáink és egy napos továbbképzéseink

A következő ügyvédi továbbképzés időpontja: 2021.12.04.  9.00-13.00 (4 óra), lehetőség van számonkérésre is (13.00-14.00)

Megszerezhető kreditpontok száma: előadáson jelenlét (4 kredit), számonkérés igénybevétele esetében (8 Kredit), a részvételről és a vizsgáról kreditigazolást állítunk ki a MÜK által rendszeresített formanyomtatványon

Címe: A keresetlevél kötelező tartalmi elemei és mellékletei

A képzési program átfogóan kívánja bemutatni az új Pp. hatálybalépésével bekövetkező változásokat.  A jogi képviselőknek napi szinten kell tudniuk követni a bírósági gyakorlatot ahhoz, hogy már a keresetlevél benyújtása előtt pontosan tisztában legyenek pl. „a kereseti kérelmet megalapozó tényeknek” – az adott pertípusra jellemző – pontos tartalmával. A tartalmi elvárások mellett azonban nem árt a formai kérdésekkel kapcsolatban is körültekintően eljárni. Az új szabályok kihívás elé állítják az ügyvédeket, mivel a korábbinál jóval alaposabb és részletesebb kidolgozást igényel a keresetlevél szerkesztése és mellékleteinek csatolása, melyről az új Pp. már két külön szakaszban rendelkezik.

Előadók:

Dr. habil. Király Lilla PhD habilitált egyetemi docens, Polgári Eljárásjogi Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, ügyvéd

Dr. Oláh Péter Balázs – bíró, Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság, 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 78-82.

Az előadás tematikája:

 1. A per megindítása és az elektronikus kapcsolattartás buktatói
 2. A keresetlevél formai és tartalmi elemei és mellékletei: típushibák
 3. A kereseti kérelem fajtái A keresethalmazat megengedhetősége és tartalmi elemek halmazat esetén
 4. A kizárólagos joghatóság és fontos illetékességi szabályok a keresetlevél áttétele és joghatása
 5. A keresetlevél visszautasítása
 6. A keresetlevél előterjesztéséhez fűződő joghatások fenntartása
 7. A kereset közlése, az elektronikus út, ismeretlen helyen lévő alperes, jogképesség vizsgálata
 8. A viszontkereset, beszámítás, kereset - és ellenkérelem változtatás a módosítás fényében
 9. Perfelvétel szabályai, anyagi pervezetés jelentősége, halasztás érdekszempontok
 10. A bizonyítás buktatói és más praktikus tanácsok: költségmentesség, iratbetekintési módok,
 11. Az elhúzódó per miatti igényelhető vagyoni elégtétel főbb szempontjai

Az előadás helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar

Amennyiben a járványügyi helyzet azt indokolja az előadás és a számonkérés online formában kerül lebonyolításra

Részvételi díj: 20.000 Ft + ÁFA/fő = 25.400 Ft/fő, online jelentkezés és átutalás

Jelentkezés módja: elektronikusan, az alábbi linken:

https://ajk.kre.hu/ajkfelveteli/

Jelenkezési határidő: 2021. November 15.

 

 


Érdeklődni a honlapon folyamatosan megjelenő információkból és az alábbi elérhetőségen lehet:
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Továbbképzési Központ
1042 Budapest, Viola utca 2-4. Mfszt.4.

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 /111
Levelezési cím: 1042 Budapest, Viola utca 2-4.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont