Rendszeres szociális ösztöndíj

A 2019/2020. tanév II. félévben is megpályázható a rendszeres szociális támogatás azoknak a hallgatóknak, akik szociális alapon rászorulnak. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szociális helyzetet igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Szociális Bizottság bírálja el, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pályázati kiírás a rendszeres szociális támogatás igényléséhez

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága 2019/2020/2. félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51 / 2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III. 2. sz. melléklet Hallgatói térítési és juttatási szabályzat II. B.-és B / 2) pontja alapján.

Leadási időszak: 2020. február 10-21.
Leadási határidő: 2020. február 21. 16:00 óra (péntek)

FIGYELEM! A pályázati adatlap benyújtása kötelező, hiánya a pályázat érvénytelenségét és elutasítását vonja maga után.
A pályázatok papír alapon adhatók le a Hallgatói Önkormányzat irodáiban, ügyfélszolgálati idő alatt SZEMÉLYESEN vagy –meghatalmazott személy által!

Portán leadott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. Az ügyfélszolgálati idő a hirdetőtáblán megtalálható.
A határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A LEADÁSI HATÁRIDŐN TÚL HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG! A Hallgatói Önkormányzat és a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján fog eljárni a pályázatok elbírálása során.

Rendszeres szociális támogatásra pályázatot csak magyar állami (rész)ösztöndíjas / államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos), felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben.”

Bővebb információ és a támogatással kapcsolatos dokumentumok:

   -   Pályázati felhívás – Rendszeres szociális támogatás – 2019/2020/2. félév (Frissítve: 2020.02.04.)
   -   Pályázati adatlap – Rendszeres szociális támogatás – 2019/2020/2. félév (Frissítve: 2020.02.13.)
   -   Nyilatkozat önfenntartásról (Frissítve: 2020.02.04.)

Kérdés esetén forduljon a Hallgatói Önkormányzathoz!
Elérhetőség

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont