Doktoravató és oklevélátadó ünnepség

2020. január 25-én került megrendezésre az Állam- és Jogtudományi Kar doktoravató és oklevélátadó ünnepsége, a Pozsonyi úti református templomban.

A doktoravató ünnepély Prof. Dr. Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, az Avató Tanács elnöke biblikus gondolataival vette kezdetét. Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, a kar dékánja megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a most végzett hallgatók büszkék lehetnek arra, hogy a Károlin szerezték meg a diplomájukat. Valóban, egyházi felsőoktatási intézményben tanulni – feltétlen minőségi többletet jelent… Meleg szavakkal köszöntötte a hallgatókat és a vendégeket Dr. Kurucz György rektorhelyettes is.

Kantár Tamás PhD doktor avatását követően, a jogász doktorok vették át diplomájukat. Az Állam- és Jogtudományi Karon nappali és levelező munkarenden összesen 40 jelölt felelt meg a doktori cím elnyeréséhez szükséges követelményeknek. Ennek alapján adott engedélyt a rektor, hogy őket a KRE Avató Tanácsa állam- és jogtudományi doktorokká fogadja.

A doktoravatást oklevélátadó ünnepség követte. A Karon az oklevél megszerzéséhez szükséges feltételeknek összesen 61 hallgató tett eleget – alapképzéseken (Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi tanulmányok), szakirányú továbbképzéseken (Bűnügyi szakjogász, Energetikai és természeti erőforrások szakjogász, Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó, Jogi szakokleveles köznevelési szakember) és felsőoktatási szakképzéseken (Jogi, Emberi erőforrások, Kereskedelem és marketing).

Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter zárszavában sok sikert kívánt a végzett hallgatóknak, s kifejezte reménységét, hogy megtalálják az életben azokat a lehetőségeket, munkahelyeket, ahol kamatoztathatják mindazt, amit a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanultak.

 

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont