Educatio kiállítás – online

Az Educatio kiállításra idén január 21-23-ig került sor, a vírushelyzetre tekintettel online formában. Az alkalmon egyetemünk Állam- és Jogtudományi Kara is számos programmal vett részt. A kari vezetés, oktatóink részletes tájékoztatást adtak a jogászképzésről, s külön is egy-egy szakterületről. A HÖK szervezésében, hallgatók beszélgettek az érdeklődő jelentkezőkkel, illetve szinte „reggeltől-estig” válaszoltak a kérdéseikre. Az „Üzenő falon” keresztül a Tanulmányi Osztály munkatársai adtak tájékoztatást.

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, az ÁJK nemzetközi és tudományos dékánhelyettese – aki maga is a KRE ÁJK-n szerezte jogász diplomáját – A Károli diákja voltam címmel szólt az érdeklődőkhöz, felelevenítve egykori diákéveit. Homicskó dékánhelyettes hangsúlyosan szólt arról, hogy mi az a minőségi többlet, amit a református egyetem nyújt a kezdetektől fogva, hallgatóinak.

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, az ÁJK dékánja is ellátogatott az eseményre, s az adott idősávban nagy érdeklődésre számottartóan válaszolt a „jövő jogászainak” kérdéseire.

Dr. habil. Boóc Ádám a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék vezetője, Prof. Dr. Domokos Andrea a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője, Dr. habil. Birher Nándor a Jogelméleti, Jogtörténeti és Egyházjogi Tanszékvezető, Dr. Becsey Zsolt a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének intézetvezetővezető-helyettese, Dr. habil. Kovács Róbert a Gazdasági és Vezetéstudományi Intézet vezetője, Dr. Pónusz Mónika a Gazdasági és Vezetéstudományi Intézet intézetvezető-helyettese, Dr. Kővágó Györgyi az Intézet egyetemi docense, Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet vezetője, Dr. habil. Király Lilla a Továbbképzési Központ vezetője a saját szakterületekről tartottak igen érdekes beszámolót.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube