Doktoranduszok fóruma

A Károli Gáspár Református Egyetem doktori iskoláiban élő gyakorlat, hogy a doktorandusz hallgatók a félév végén ún. Doktorandusz Fórum keretében beszámolnak az adott félév során végzett képzési és tudományos munkájukról, az elért eredményekről (kreditpontokról). Ezt a nemes hagyományt, az őszi félév lezárásaként, első alkalommal szerveztük meg az Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában január 29-én, online formában.

Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője hangsúlyozta, hogy a jövőben ezek az alkalmak az ÁJK-n is rendszeressé válnak, s a cél az, hogy a levelezős hallgatók is bekapcsolódjanak. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes köszöntésében örömét fejezte ki az ilyen formán történő online találkozásnak, hiszen – mint mondta –, ez a fórum nagyon hasznos visszajelzés a Kar vezetése felé is.

A fórumon 11 nappali ösztöndíjas PhD hallgató jelent meg és adott számot az eddigi tudományos munkájától, tanulmányairól, nyelvi felkészültségéről, nehézségeiről.

A hallgatók mellett a témavezetők is felszólaltak: Prof. Dr. Cservák Csaba, Prof. Dr. Kun Attila, Dr. habil. Tóth J. Zoltán, Dr. Móré Sándor, Dr. Tóth András, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Osztovits András. A témavezetők szakmailag igyekeznek segítséget nyújtani a hallgatóknak, ez úton is köszönet illeti őket munkájukért.

Reméljük, hogy a fórum ösztönzőleg hat a doktoranduszok tudományos előmenetelére. A szakmai beszámoló növelte a kritikai látásmódot, ezáltal segítve a konkrét kutatási témák megközelítését és a tanulmányok sikeres folytatását.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont