Sikeresen lezajlottak a 2021. Tavaszi Károli Közösségi Napok / Tréninghét

A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében megrendezett Károli Közösségi Napokon az ÁJK hallgatói szabadon választhattak (minimum két eseményt) a kari és összegyetemi programok közül. Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói 39 különféle kari program közül választhattak. A meghirdetett előadásokat a Kar oktatói és a szakmájukban elismert, meghívott külsős előadók tartották. A 2021. tavaszi Tréninghéten kari szinten egy programot biztosítottunk az oktató munkavállalóknak (MTMT4-oktatás), összegyetemi szinten pedig összoktatói tréningen vehettek részt.


Kiemelt programok:

A Károli Közösségi Napok a „(Újra)tervezés és újraindítás” tematikájára épült a tavaszi félévben. Az Állam- és Jogtudományi Karon ehhez kapcsolódóan igyekeztünk olyan előadásokat szervezni, amelyek elsősorban a hallgatók számára tanulságosak.

Az Istentiszteletet Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkész elnöke tartotta.

Dr. habil. Czine Ágnes, Rektori feladatokkal megbízott Rektorhelyettes asszony az „(Újra)tervezés és újraindítás” címszóval tartotta meg a köszöntőjét.· Prof. Dr. Stipta István vendége: Dr. Székely Ákos, a Kúria elnökhelyettese – A bírói hivatás bemutatása
· Dr. habil. Szuchy Róbert vendége: Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke – Az ügyvédi hivatás bemutatása
· Prof. Dr. Domokos Andrea vendége: Dr. Balogh Zoltán legfőbb ügyészségi ügyész – Az ügyvédi hivatás bemutatása
· Dr. habil. Czine Ágnes – Híres gyilkosságok
· Prof. Dr. Lentner Csaba – Az (újra)tervezés és újraindítás állampénzügyi háttere
· Dr. Becsey Zsolt – Az EU tagállamok COVID vakcina beszerzési politikája, közös és egyéni eljárások
· Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér – Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

 

Külsős előadók:
A tavaszi Tréninghéten a szakmában jártas, elismert külsős előadók is részt vettek, hivatásrendjükről, azok kihívásairól és ehhez kapcsolódó érdekes témákról meséltek.

· Magyar Róbert, Dr. Németh Gábor – Szabványos megoldások és jogi kihívások – szellemi tulajdon, szabadalom – az üzleti világban
· Magyar Róbert – Szabványos megoldások az üzleti kommunikációban
· Dr. Szabó Endre Győző – Zárás–nyitás és a járvány adatvédelmi vonatkozásai
· dr. Adamov Dávid László – Vállalati megfelelés a gyakorlatban

 

Karunk oktatói változatos témákban, a hallgatók igényeihez igazodó előadásokkal készültek:

· Fórum – Kari vezetés találkozása a Hallgatókkal
· Prof. Dr. Cservák Csaba, Prof. Dr. Kun Attila, Prof. Dr. Osztovits András – Bemutatkoznak az új egyetemi tanáraink
· Dr. habil. Birher Nándor – Minőségbiztosítás: a Károli és a minőség
· Prof. Dr. Domokos Andrea – Gyermekvédelem és a büntetőjog
· Prof. Dr. Domokos Andrea – Bűnösök és áldozatok
· Tudományos Diákköri Dolgozatok bemutatása (A. csoport Közjog – Bűnügyi Tudományok, Alkotmányjog, Közigazgatási jog, Európai jog)
· Tudományos Diákköri Dolgozatok bemutatása (B. csoport Magánjog – Polgári jog, Munkajog, Agrár és környezetvédelmi jog, Jogtörténet, Római jog)
· Felkészítő a NETA hallgatók OTDK és PTDK szereplésére (TDK esemény)
· Dr. habil. Boóc Ádám – Digitalizáció és választott bíráskodás
· Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, Prof. Dr. Stipta István és Dr. Törő Csaba részvételével – Jogakadémia kötet bemutatója
· Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, Dr. Becsey Zsolt, Dr. Manzinger Krisztián – Hallgatói fórum Nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgatók számára
· Prof. Dr. Kun Attila – Tanszéki Kutatói workshop
· Dr. Móré Sándor vendége: Dr. Nagy Péter – Találkozások
· Dr. Kovács Attila – A jog és vállalatirányítás kapcsolata – jogi felsővezetők személyes tapasztalatai
· Dr. Kovács Attila – A kulturális különbségek szerepe az üzleti életben
· Alpár Vera Noémi – Rendhagyó történelem óra a munkáról
· Alpár Vera Noémi – Betűjáték gyakorlás és háziverseny
· Dr. habil. Király Lilla – A Polgári Eljárásjog egyes jogintézményei: a képviselet
· Dr. Klein Tamás, Dr. habil. Udvary Sándor – Robotjog – A mesterséges intelligencia fejlődésének legújabb jogi kérdései
· Dr. Kővágó Györgyi, Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének képviselője – Fenntartható és etikus fogyasztás
· Dr. Eszterhai Viktor – Kína külpolitikai stratégiája a megváltozó világrendben: Az Egy övezet és egy út kezdeményezés
· Dr. Klein Tamás – Adatvédelem koronavírus idején: A koronavírusjárvány hatása a GDPR alkalmazhatóságára
· Dr. Becsey Zsolt – A magyar–EU kapcsolatok politikai rálátással
· Dr. habil. Kovács Róbert – Kistelepülési lét és okos térség. Beszélgetés Dicső Lászlóval, Alsómocsolád polgármesterével és Halmai Zsuzsával, az Észak– Hegyhát Mikro térségi Unió vezetőjével.
· Dr. habil. Birkás Antal – Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban: modellek, alternatívák
· dr. Balássy Ádám Miklós – Tanulmányok az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében

 

További programok, előadások:

· Czene Péterné – Könyvtári tippek, trükkök
· Lojkó Bence – A Bocskai Szakkollégiumról
· Prof. Dr. Jakab Éva – Bemutatkozik a Doktori Iskola

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont