Modern technológiák a jog egyes részterületein – beszámoló a konferenciáról

2021. május 21-én „Modern technológiák a jog egyes részterületein” címmel – rendhagyó módon – online konferenciára került sor. A rendezvényt megelőző tudományos kutatásban a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiváló oktatói vettek részt.

A konferenciát köszöntötte Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Igazságügyi Minisztérium évek óta támogatásban részesíti a kari kutatásokat a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” pályázat keretében. E mostani konferencia és az elhangzó előadások tanulmánykötete is ékes bizonyítéka ennek. A dékán kiemelte, hogy azt a számtalan területen zajló tudományos munkát, amely a vezetése alatt álló karon folyik, ő is ösztönzi és támogatja az oktatók körében.

Ezt követően, a kutatást vezető és koordináló Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes mondott megnyitó beszédet. Kiemelte, hogy évek óta az egyik fő kutatási irány a modern technológiáknak a jogrendszerre, az egyes jogterületekre gyakorolt hatásának a vizsgálata. A 2018-as év témái az „Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai”, illetve a „Technológiai kihívások az egyes jogterületeken” voltak, majd 2019-ben „A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken.” Ezek a kutatások alapvetően a modern technológiák, a digitalizáció kihívásainak jogi szempontjait elemezték az egyes jogterületek vonatkozásában. Ebbe a kutatási folyamatba illeszkedik bele a most elkészült tanulmánykötet is. Aláhúzta, hogy egy olyan folyamatnak lehetünk tanúi, amely előttünk zajlik és mindig újabb kihívások elé állít bennünket. Mint pl. ez alkalommal, hiszen a kutatási témák vállalásának időszakában, még senki nem gondolta, hogy egy világméretű járvány ily módon befolyásolja, mi több, borítja fel a megszokott életünket. Ez tehát, ebből a speciális szempontból is aktualitást adott a jog egyes részterületeinek elmélyült vizsgálatában.
Ahogy fogalmazott: „Földi életünk feladatokhoz, mégpedig Istentől kapott feladatokhoz kötődik, amelyben jelentős szerepet játszanak az isteni parancsolatok, de az emberi jogi szabályozások is…”

Az egyes tanulmányok szerzői beszámoltak a kötetben is megjelenő kutatási területükről és ismertették az eredményeiket:

· Új szabályozási módok az iparban: algoritmus-szabvány-jog
Dr. habil. Birher Nándor tanszékvezető egyetemi docens

· Az online szerződéskötés magánjogi problémái, különös tekintettel az érvénytelenségre
Dr. habil. Boóc Ádám tanszékvezető egyetemi docens

· Jogérvényesítés és alkotmányjogi felelősség az információs társadalom korában
Prof. Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi tanár

· Online védelem és segítség a bántalmazott hozzátartozók számára
Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár

· A modern orvostechnológiák alkalmazása a gyógyításban
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes

· Pillanatfelvétel az online (közösségi média) platformok szabályozásának új európai koncepciójáról
Dr. Klein Tamás PhD tanszékvezető-helyettes egyetemi docens

· Okos város politika – elméleti, gyakorlati vonatkozásai, az okos városok a helyi gazdaságfejlesztés paradigmarendszerében
Dr. habil. Kovács Róbert intézetvezető egyetemi docens

· „Smart working” Magyarországon: a távmunka és a „home office”
Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár

· A pilóta nélküli légijármű-rendszerek biztonságos használatának jogi kérdései
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

· A villamosenergia-tárolás szabályozási kérdései
Dr. habil. Szuchy Róbert oktatási és tanulmányi dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes

A konferencia az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében valósult meg

Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont