A családon belüli erőszak aktuális kérdései – konferencia beszámoló

2021. június 11-én került megrendezésre a Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője, Prof. Dr. Domokos Andrea Professzor Asszony által szervezett A családon belüli erőszak aktuális kérdései című online konferencia.

„A magyar jogalkotásban és jogalkalmazásban kiemelt terület a családok védelme, az egy háztartásban élők azonos jogokat, azonos elbánásmódot érdemelnek. A büntetőjog ultima ratioként lép be e védelembe. A konferencia körül járja a családon belüli erőszak fogalmát, a kapcsolati erőszak törvényi tényállásának alakulását. Foglalkozik a családon belüli erőszak egyik speciális esetével, a szexuális erőszakkal. A bizonyítás sajátos nehézségeit, valamint a bírói joggyakorlatot is bemutatjuk. A konferencia témája továbbá a pandémia alatt megnövekedett családon belüli erőszak, illetve a nők elleni erőszak, mint az emberi jogok megsértése.”

Köszöntőjében Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter hangsúlyozta: „A téma aktualitását gondolom, nem kell különösebben ecsetelni, hiszen általános ismeret az, hogy járvány idején, a családon belüli erőszakok száma sajnos növekszik és ez a pandémia idején is így volt. Miközben a társadalmat védi egy kijárási tilalom, egyben összezárja a családon belül veszélyeztettek helyzetét, tulajdonképpen rontja, a kockázatot növeli, tehát egy olyan területtel foglalkozunk, ami az elmúlt egy évben a fontossága, a súlya az egyértelműen növekedett.”

Ezt követően, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes megnyitotta a konferenciát. Hangsúlyozta, hogy „olyan konferenciákat tartunk a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, amelyek a napjaink során adódó problémákat dolgozzák föl, ebbe a körbe illeszkedik a modern technológiák jogának kutatása, de a családon belüli erőszak is egy olyan téma köré épül, ami folyamatosan jelen van és amellyel folyamatosan foglalkoznunk kell.A párkapcsolat és a házasság Isten nagy ajándéka számunkra, azonban az élet más területéhez hasonlóan, a párkapcsolatban, a házasságban is találkozhatunk olyan helyzetekkel, amelyek kihívások elé állítják a párokat.”

Prof. Dr. Domokos Andrea előadásában a következőket emelte ki: „A COVID-19 világjárvány alatt egyértelműen azt mutatják a statisztikai adatok, hogy megnőtt a családon belüli erőszak. A kriminológiában ismert jelenség, hogy természeti katasztrófák, járványok alatt növekszik a családon belüli erőszak. Arról is vannak statisztikai adatok, hogy az ebola járvány alatt súlyosbodott a nők és a gyermekek elleni erőszak, nőtt az emberkereskedelem, a gyermekházasságok, a szexuális kizsákmányolások száma.”

Hadd említsük az előadókat név szerint is:

· Prof. Dr. Domokos Andrea – A pandémia hatása a családon belüli erőszakra
· dr. Galajda Ágnes – Az erőszaktól a büntetésig – a bizonyítási eljárás problémái
· Dr. Pallagi Anikó – A szexuális cselekmény születése a magyar büntetőjogban
· dr. Garai Renáta – A kapcsolati erőszak elmúlt 8 éve a joggyakorlat tükrében
· dr. Papp Petra – A nők elleni családon belüli erőszak, mint az emberi jogok megsértése

A sikeres online konferencia végén Prof. Dr. Domokos Andrea mondott zárszót azzal a reménnyel, hogy ősszel talán már személyesen is lehet folytatni a megkezdett munkát…

Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont