Nemzetközi konferencia beszámoló

A Közép-Európai Professzori Hálózat (Central European Professors’ Network) keretein belül került sor 2021. június 23-án az „Interpretation of fundamental rights in the practice of the constitutional courst of Central and Eastern Europe” című online nemzetközi konferenciára, amelynek a fő szervezője a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet volt, további társházigazdákként pedig a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT), valamint a KRE Állam- és Jogtudományi Kara is közreműködött a szervezésben; utóbbi részéről karunk oktatója, Tóth J. Zoltán, a Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék egyetemi tanára vett részt. A konferencia megnyitóján felszólalt Raisz Anikó, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Miskolczi Bodnár Péter, a KRE ÁJK dékánja, Paczolay Péter, a MJÁT tiszteletbeli elnöke, az Alkotmánybíróság egykori elnöke, az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) bírája, valamint Marcin Wielec, a Lengyel Igazságügyi Intézet igazgatója.

A konferencián elsősorban az „Interpretation of fundamental rights in Europe” c., több országra kiterjedő kutatási program eredményei kerültek bemutatásra, mely kutatócsoport vezetője a KRE ÁJK oktatója, Tóth J. Zoltán. Ennek keretében az előadók a különböző, alapjogi bíráskodásra jogosított nemzeti alkotmányos szervek, valamint az európai szupranacionális fórumok (Emberi Jogok Európai Bírósága, az Európai Unió Bírósága) alapjog-értelmező gyakorlatáról, ennek keretében pedig a „visegrádi országok”, továbbá egyes volt jugoszláv államok alkotmányos érvelésének jellemzőiről tartottak előadásokat. A program az egyes előadókhoz intézett kérdésekkel, szakmai vitával zárult.

A konferencián Tanja Karakamisheva Jovanovskának, a Velencei Bizottság korábbi tagjának az EJEB gyakorlatáról szóló, valamint a Kutatócsoport vezetőjének, Tóth J. Zoltánnak a módszertani bevezető előadását követően a délutáni szekciókban minden vizsgált ország tekintetében az adott ország kiemelkedő kutatója mutatta be saját országának alapjog-értelmező gyakorlatát, az alapjogi bíráskodás nemzeti jellemzőit. Így előadást tartott Benjamin Flander (Szlovénia), Piotr Mostowik (Lengyelország), David Sehnálek (Csehország), Katarína Šmigová (Szlovákia), Slobodan Orlović (Szerbia) és Köblös Adél (Magyarország).

Az MFI és a KRE ÁJK konferenciaszervezői együttműködése 2021. június 29-én egy újabb, ezúttal kifejezetten doktoranduszok részvételével zajló online nemzetközi konferenciával folytatódik.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont