Demonstrátori pályázat

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Demonstrátori Szabályzata alapján a 2021/2022-es tanévben a másodéves vagy annál magasabb évfolyamú teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók jelen felhívás alapján pályázatot nyújthatnak be Demonstrátori megbízás elnyerésére.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓT (jelentkezési és értékelő lap; kapcsolódó igazolások) ELEKTRONIKUS ÚTON KELL BENYÚJTANI A KAR DÉKÁNI HIVATALÁBA. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot, az értékelő lapot valamint a kapcsolódó igazolásokat a dekanihiv.ajk@kre.hu elérhetőségre szíveskedjenek megküldeni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 08. (péntek) 14:00 óra

A határidő után érkezett, hiányos, az előírásoknak nem megfelelő pályázatokat az elbírálásból kizárjuk. A pályázati eredményekről hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.

 

Demonstrátori pályázati felhívás

Demonstrátori pályázat jelentkezési lap és értékelő lap

Demonstrátori szabályzat

Pályázati eredmények

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont