Köszöntjük Szabó Imre Professzor Urat!

Prof. Dr. Szabó Imre tanszékvezető helyettes, egyetemi tanár (KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), 2021 októberében töltötte be 70. életévét. Karunk ez alkalomból ünnepi kötetet adott ki „70 Studia in Honorem Imre Szabó” címmel. A kötet szerkesztője Dr. habil. Udvary Sándor tanszékvezető, egyetemi docens (KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék) volt.

A jubileumi kötet ünnepi átadására 2021. október 14-én került sor a Kari Tanácsteremben. A családias hangulatú köszöntő és ünnepség meglepetésként érte a Professzor urat – erről a galériában található nyitóképek is tanúskodnak.

Dr. habil. Udvary Sándor az ünnepi kötet szerkesztőjeként a személyes köszöntő szavak mellett kiemelte, hogy a kötet szerzői a Károli Gáspár Református Egyetem oktatói közül kerültek ki, érintve szinte minden jogi oktatásban szereplő területet. A Polgári Eljárásjogi Tanszék pedig – az ünnepeltet kivéve – teljes létszámban szerepel a kötetben, mindannyian olyan témát hozva, amely a szerző szívének kedves, de talán Professzor úr és az olvasók érdeklődésére is számot tarthat.

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán laudációjában Szabó Imre Professzor urat mint „Alapító Atyát” üdvözölte, mivel a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 1998-as alapítása óta részese a kari tudományos és közéletnek. Hangsúlyozta, hogy mindenkor jelen volt vezető oktatói, kutatói minőségében, folyamatosan részt vett különböző testületek tevékenységében. Dékán úr kiemelte, hogy az a kitartás, amit Professzor úr az egyetem iránt tanúsított nem csak a hallgatók, de az oktatók számára is példamutató.

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes köszöntő szavaival azt az időt idézte, amikor Professzor úrral még egyetemi hallgatóként találkozott az előadásokon. Kiemelte élvezetes előadói stílusát, következetes módszerét. Később mint egyetemi oktató kollégák kerültek jó munkakapcsolatba.
Szabó Imre Professzor úr megható szavakkal és személyes történetekkel köszönte meg a jókívánságokat, majd az ünnepi kötet dedikálásával zárult a rendezvény.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont