Megalakult a KRE ÁJK Doktori Iskola Alumni Klubja

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője, Prof. Dr. Jakab Éva, és az Állam- és Jogtudományi Kar Tudományterületi és Habilitációs Tanácsának elnöke, Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, 2021. november 4-én alakuló ülésre hívta meg a Doktori Iskolában fokozatot szerzett doktorandusz hallgatókat. 

A meghívásnak örvendetesen nagy számban tettek eleget korábbi doktoranduszaink, akik személyesen vagy online kapcsolódtak be az alakuló ülés tanácskozásába.
 
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter – aki egyben az ÁJK dékánja – és Prof. Dr. Jakab Éva megnyitó beszéde után a meghívottak kaptak szót, hogy közösen vitassák meg az Alumni Klub létjogosultságát és jövőbeli terveit.  
Az Alumnusok üdvözölték és örömmel fogadták a kezdeményezést, egyúttal hangot adtak annak a szándékuknak, hogy szívesen vesznek részt a tervezett szakmai-tudományos és társadalmi programokban. Többen kifejezték, hogy a fokozatot szerzettek természetes feladata, hogy tovább vigyék a fáklyát. Az Alumni Klub több téren is tudná segíteni a Doktori Iskola működését; a gyakorlati tapasztalatok beforgatása a DI minőségbiztosítási- és fejlesztési munkájához is innovatív hozzájárulást jelenthet.
Az Alumni Klub olyan támogatói kör, „holdudvar” lehet a KRE ÁJK Doktori Iskolában tudományos fokozatot szerzettek táborából, gyakorló szakemberekből, akik segíthetik a képzésben lévő hallgatók és témavezetők munkáját is.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont