Tíz éves a Munka Törvénykönyve

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális jogi Tanszéke immár hagyományos jelleggel szervezte meg az Országgyűlés által 2011. december 13-án elfogadott Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (Mt.) „értékelő”, nagyszabású tudományos konferenciát.

Az első konferencia a zárószavazás napján került megszervezésre a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékével társszervezésben, amelyet öt évvel később újabb, átfogó, immár a gyakorlati tapasztalatokat is értékelő konferencia követett. Ebbe a sorba illeszkedik a 2021. december 13-án, az impozáns környezetet biztosító Károlyi–Csekonics-palotában tartott esemény, amelyet online is több százan követtek.

A jogszabály elfogadása óta eltelt tíz év általános tapasztalata azt tükrözi, hogy az „új” Mt. alapvetően előremutató szabályozást biztosít, ugyanakkor az elmélet és a gyakorlat szempontjából is számos jogpolitikai és dogmatikai kérdés továbbra is élénk és kritikai szempontokat megjelenítő diszkusszióra ad lehetőséget.

Az eseményen három szekcióban — amelyek a munkajogi szabályozás karakterét, a munkafeltételek szabályozását és a munkajogi szabályozás érvényesülését vizsgálták — az ország összes jogi karának (továbbá az NKE ÁNTK-nak) munkajogért felelős tanszékvezetője és számos munkatársa képviseltette magát. A KRE-ÁJK részéről az eseményt Prof. Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony és Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán úr köszöntette. A tanszék részéről előadóként és moderátorként Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető, Dr. Szabó Imre Szilárd egyetemi adjunktus, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes és Dr. Pál Lajos megbízott oktató vettek részt.

Szakmai partnerek voltak: MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport; Munkajog c. szakmai folyóirat (HVG ORAC); Magyar Munkajogi Társaság (MMT); Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ); Emberi Erőforrások Gazdaságtana Bizottság, Munkaügyi Kapcsolatok Albizottság (MTA).

A konferenciáról készült rövid film itt tekinthető meg.
Meghívó
Galéria

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont