A természet és környezet átfogó védelme

2022. május 12-én, Prof. Dr. Domokos Andrea Professzor Asszony, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője személyes jelenléttel konferenciát szervezett „A természet és környezet átfogó védelme” címmel. Ez valójában, a Finkey Ferenc Büntetőjogi Kutatóműhely második konferenciája volt ebben a témakörben, amely nagy létszámban zajlott le, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában. Az első konferencia „A természet, környezet büntetőjogi védelme” című utókiadványát a megjelent hallgatóság figyelmébe ajánlotta kutatásvezető professzor asszony.

A konferencia Prof. Dr. Balla Péter hitéleti rektorhelyettes köszöntő szavaival vette kezdetét, aki stílusosan hívta fel a figyelmet az Isten által teremtett világ védelmére, bibliai alapokon. Végül, imádsággal kívánt áldott munkát az egész napra.

Prof. Dr. Domokos Andrea megnyitó beszédében kiemelte a természet és környezet védelmének aktualitását, s elmondta, miért is fontos, hogy a Bűnügyi Tudományok Intézete is foglalkozzon ezzel a kérdéskörrel. Tovább vitte Balla Rektorhelyettes Úr gondolatait, s hangsúlyosan szólt arról, hogy a teremtett világot az ember mennyire elrontotta. Helyrehozni a dolgokat sokkal nehezebb, s feltétlen jogi szabályozásra van szükség. Bizony, nem egy esetben, felmerül a büntetőjogi felelősség is.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Dr. Láng István nyitotta az előadások sorát, a következő címmel: Vízgazdálkodás és természetvédelem az alapvető jogok szolgálatában. Eleink fogalmazták meg, hogy egy kimondott jó só ér annyit, mint egy pohár tiszta víz. A magunk módján, lassan már mind a kettőért harcolni kell… A Főigazgató Úr igen szakszerűen, érvekkel alátámasztva húzta alá, hogy a címben meghatározott fogalmak miért állnak az alapvető jogok szolgálatában.

Informatív és érdekes volt Prof. Dr. Czine Ágnes előadása, a Környezet, természet alkotmányos védelme címmel. Alkotmánybíróként azokat az alkotmánybírósági szabályozásokat tárta a jelenlévők elé, amelyek legalább megpróbálnak határt szabni a természet ellen irányuló, felelőtlen emberi cselekedeteknek. A Professzor Asszony bevezetőjében utalt a Szentírásra, miszerint a teremtést követően „látá Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé, igen jó”. Az, hogy ma mást látunk, mást tapasztalunk, azért van, mert az ember tönkretette az Isten által neki teremtett környezetét.

Dr. habil. Birher Nándor Tanszékvezető Úr jogelméletileg közelítette meg a kérdést: legátfogóbb védelem – teremtésvédelem. Több gyakorlati példával is illusztrálta előadását, bizonyos kérdésekben hallhattuk pl. a Vatikán álláspontját, s nem utolsó sorban, filozófus nagyjaink megnyilatkozásaiból is kaptunk gyöngyszemeket.

Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető Professzor Asszony talán a ma legaktuálisabb nézőpontból vizsgálta előadásában a kérdéskört, az alábbi címmel: A természet és a környezet védelme háború idején. Háború idején hajlamosak vagyunk – legalábbis a hétköznapi ember – „csak” az emberi életekre gondolni. Később, sokkal később derül ki, hogy a természet és környezet legnagyobb rombolója éppen a háború, legtöbbször visszafordíthatatlan, helyrehozhatatlan folyamatokkal… Éppen ezért, igen hangsúlyosak Professzor Asszony szavai, hiszen az elmondottak ellenére, éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy a XXI. században, háború idején melyek a leghangosabb kiáltásai a természetnek, környezetnek. A természet és környezet legnagyobb rombolója a háború, legtöbbször visszafordíthatatlan, helyrehozhatatlan folyamatokkal… Beszélt az ENSZ és Európai Uniós dokumentumokról, arról, hogy a természeti környezetben széles körű, hosszú távú és súlyos kárt okozó támadás háborús bűncselekménynek minősül a Római Statutum szerint.

Mivel a konferencia a Bűnügyi Tudományok Intézetének szervezésében zajlott, nyilván, helye volt egy kis kriminek is… Dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, BM) – Az első környezetvédelmi krimi címmel tartott előadást. Garamvölgyi a könyveiben is megtapasztalt írói stílusával, rendkívül magával ragadta hallgatóságát.

Dr. Alpár Vera egyetemi adjunktus (Gazdasági- és Vezetéstudományi Intézet) a globalizációs hitekre és tévhitekre hívta fel a figyelmet. „Globalizálódó világunkban, nagy szükség van rá, hogy ezen a területen is legyenek kellő információink.

A jogi személyek büntetőjogi szankcionálása természet- és környezetvédelmi ügyekben címmel zárta az előadók sorát Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens.

Prof. Dr. Domokos Andrea zárszavában megköszönte az előadásokat, s a konferencia résztvevőinek nagy örömére, folytatást ígért…Reményét fejezte ki, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinata továbbra is támogatja hasonló témájú konferenciáit azzal, hogy a Finkey Ferenc Kutatóműhely szellemiségéhez igazán méltó díszteremben lesznek megtartva.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont