Állam- és Jogtudományi Kari részvétel az V. Partium-konferencián Nagyváradon

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói 2022. május 19-20-án részt vettek az V. Partium-konferencián, amelyet a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen belül működő Partiumi Területi Kutatások Intézete rendezett. A Globális kihívások, regionális válaszok Kelet-Közép-Európában a poszt-Covid időszakban című szakmai találkozónak az egyik társszervezője az Állam- és Jogtudományi Kar volt.

A kétnapos program fókuszában a geopolitikai és regionális kutatási eredmények ismertetése állt, emellett két kerekasztal beszélgetés adott lehetőséget a jelenlegi kihívásokat jelentő események megbeszélésére a háború, illetve a határmenti és regionális folyamatok kapcsán.

Az esemény megnyitóján a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nevében Miklósné Dr. Zakar Andrea intézetvezető köszöntötte az egybegyűlteket és kiemelte, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem együttműködése hosszú időre nyúlik vissza, de az Állam- és Jogtudományi Kar 2018-ban erőteljesen bekapcsolódhatott a közös munkába. 2018. október 15-én a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara formális megállapodás keretei közé emelte az addigi egyrészt informális, másrészt pedig szakmai kapcsolódásokat. Ennek a közösségépítésnek a fontos állomása volt a májusi konferencia közös szervezése és az Állam- és Jogtudományi Kar számos oktatójának és egy doktorandusz hallgatójának a szakmai munkája összesen hat szekcióban, egy kerekasztal beszélgetésben, valamint egy szekció vezetésében az alábbiak szerint:

Geopolitikai kerekasztal-beszélgetésben:

Dr. Manzinger Krisztián részvétele

Gazdaságtudomány 1. szekcióban

Knoll-Csete Edit (doktorandusz) előadása: A keletnémet tartományok felzárkózásának sajátosságai, tanulságai

Geopolitikai szekció

Dr. Korom Ágoston előadása: Őshonos kisebbségek uniós jogból eredő jogosultságainak érvényesíthetőségének változása az ukrán háborút követően

Gazdaságtudomány 2. szekció

Dr. Pónusz Mónika - Dr. Kővágó Györgyi előadása: Az Ellátási láncokban történő átalakulásokról az aktuális környezeti változások tükrében

Dr. Dancsi Katalin előadása: A munkaerőáramlás szelekciója: a magyar munkaerő EU-s tagországokban való vándorlásának okai mikroökonómiai humán tőke és hálózatelméleti megközelítésből

Regionálistudomány 1. szekcióban:

Moderátor: Miklósné Dr. Zakar Andrea

Dr. Becsey Zsolt László előadása: A kelet-közép-európai régió felzárkózásának helyzete a COVID után

Dr. Kovács Róbert - Dr. Sükösd Anikó előadása: Önkormányzatok az államrendszerben a pandémia árnyékában a technológia-váltás korszakában

Miklósné Dr. Zakar Andrea előadása: Az Európai Unió járványkezelésének néhány lokális és regionális aspektusa

Regionálistudomány 2. szekcióban:

Dr. Ferencz Zoltán József - Miklósné dr. Zakar Andrea előadása: Területi különbségek a Covid-19 járvány észlelésében

Társadalomtudomány 1. szekcióban:

Dr. Szabó Zsolt előadása: Kereszténydemokrácia és alkotmány

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont