Károlis hallgatók a XXV. Római jogi Sommerseminar rendezvényén

A „Római Jogi és Ókori Jogtörténeti Szeminárium” már huszonöt éve, évente változó helyszínen kerül megrendezésre: míg 2021-ben a Bécsi Tudományegyetem volt a meghívó, az idén Prof. Dr. Jakab Éva a Szigligeti Alkotóház patináns környezetébe szervezte meg a nemzetközi seregszemlét, amelyen a 32 résztvevőből 25 külföldi egyetemről érkezett. A konferencián – a KRE mellett – az alábbi felsőoktatási intézmények képviseltették magukat: Ruhr Universität Bochum (Németország); Goethe Universität Frankfurt a.M. (Németország); Universität Ljubljana (Szlovénia); Ludwig Maximilians Universität (LMU) München (Németország); Szegedi Tudományegyetem; Eberhard Karls Universität Tübingen (Németország); Universität Wien (Ausztria) és Universität Zagreb (Horvátország). A KRE ÁJK képviseletében Giovannini Máté végzős hallgató angol nyelven, Jakab Éva német nyelven előadást tartott, míg Fülöp Virág tapasztalatokat gyűjtött. Az előadások nyolc szekcióba beosztva akként követték egymást, hogy minden egyes – húszperces – referátumot egy tizenöt perces plenáris vita zárt le.

XXV. Internationales Sommerseminar für írömisches Recht und Antike Rechtsgeschichte

Szigliget, 2022. május 19-22.

A szeminárium centrális tudománypolitikai célkitűzése a tehetséggondozás, valamint a római jogi kutatások nemzetköziesítése, az egyetemek közötti nemzetközi kapcsolatok elmélyítése.

Prof. Dr. Jakab Éva

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont