Tiszteletbeli Demonstrátori felhívás 2022/2023

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Demonstrátori Szabályzata alapján a 2022/2023-as tanévben a másodéves vagy annál magasabb évfolyamú teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók jelen felhívás alapján részvételi szándékukat jelezhetik tiszteletbeli demonstrátori megbízás elnyerésére.

A tiszteletbeli demonstrátor általános feladatait a fent említett szabályzat tartalmazza, amely a hirdetőtáblán és a Kar honlapján megtekinthető.

A 2022/2023-as tanévben az alábbi oktatási szervezeti egységek várják a hallgatók jelentkezését:

Bűnügyi Tudományok Intézete
Magánjogi Tudományok Intézete
Közjogi Intézet
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete

A jelentkezési lapot elektronikus úton kell benyújtani a kar dékáni hivatalába.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a dekanihiv.ajk@kre.hu elérhetőségre szíveskedjenek megküldeni.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2022. november 23. (szerda) 12:00 óra
A határidő után érkezett jelentkezéseket kizárjuk.

Az eredményekről hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.


Tiszteletbeli Demonstrátori felhívás
Tiszteletbeli Demonstrátori jelentkezési lap
Demonstrátori szabályzat

Kihirdetésre került a Demonstrátori és Tiszteletbeli Demonstrátori pályázat eredménye

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont