Eötvös Károly Ösztöndíj Program

A 2022/2023-es tanévben is kiírásra került az Eötvös Károly Ösztöndíj.

Ösztöndíj program, mely nemcsak a teljes idejű (nappali munkarendű), hanem a részidős (levelező munkarendű) képzésben részt vevő hallgatók részére is elérhető.


Eötvös Károly Ösztöndíjban
– a pályázati kiírás szerint – a KRE-ÁJK teljes idejű (nappali munkarendű) és részidős (levelező munkarendű) alapképzési szakos képzésben szakonként maximum 4 fő, vagy osztatlan képzésben maximum 7 fő részt vevő, önköltséges és állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert és beiratkozott hallgató részesülhet, akik a felvételi eljárás során a KRE-ÁJK képzését, melyre felvételt nyertek, első helyen jelölték meg. Ebbe a pályázói körbe tartoznak azok a hallgatók is, akik

  • a 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás vagy a 2022. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban a KRE-ÁJK-ra jelentkeztek, de már a KRE Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karára (a továbbiakban: KRE-GESZK) iratkoztak be és létesítettek hallgatói jogviszonyt, valamint
  • a KRE-ÁJK-ról 2022. augusztus 1. napjával a KRE-GESZK-re képzésváltással átkerült hallgatók.


Pályázati felhívás 2022/2023. tanév

Pályázat eredménye 2022/2023. tanév

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont