XXIV. Jogász Doktorandusz Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2023. január 27-én Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője szervezésében Doktoranduszok Szakmai Találkozót tartott, amelynek helyszíne a Károlyi-Csekonics-palota volt. A rendezvény dr. Rideg Gergely az A mesterséges intelligencia üzleti célú felhasználásának jogi keretei, lehetőségek és zsákutcák című plenáris előadásával kezdődött. Ezt követően a doktoranduszoknak lehetőségük nyílt arra, hogy legfrissebb kutatási eredményeiket bemutathassák. A konferenciára a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 36 PhD hallgatója regisztrált.

Prof. Dr. Jakab Éva Doktori Iskola vezetője nyitotta meg a konferenciát, majd kiemelte a nagy érdeklődést, amely feltétlen bizonyítéka a Karon végzett magas színvonalú tudományos munkának, a kutatás lehetőségének, a fiatal tehetségek támogatásának. Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes úr megnyitó beszédében hangsúlyozta az ÁJK köszönetét azért, hogy az Igazságügyi Minisztérium évek óta támogatja a KRE ÁJK jogászképzés színvonalának emelését célzó programjait.

A prezentációk Államtudományok, Civilisztika, Bűnügyi tudományok, Jogelmélet és Jogtörténet és Munkajog és szociális jog szekcióban hangzottak el, amely szekciókat Prof. Dr. Rixer Ádám, Prof. Dr. Boóc Ádám, Prof. Dr. Domokos Andrea, Prof. Dr. Stipta István és Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér vezették. A szekcióvezetők szakmailag igyekeztek segítséget nyújtani a hallgatóknak. Köszönet illeti őket munkájukért.

A kötet megjelenését az Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/ID/410/2022. számú pályázati támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Igazságügyi Minisztérium évek óta tartó segítségét, amely rendszeres publikációs lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk elején lévő kutatók számára.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont