Beszámoló a német professzorok látogatásáról

Arató Balázs kezdeményezésére és Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter Dékán Úr meghívására április 27- én kétnapos látogatásra érkezett a Passaui Egyetem külkapcsolatokért felelős két jogászprofesszora, Prof. Dr. Sebastian Martens és Prof. Dr. Hans-Georg Dederer. A találkozó célja az volt, hogy a résztvevők lefektessék a két egyetem közötti hosszútávú oktatási-tudományos együttműködés alapjait. Az együttműködés kialakítása a Prof. Dr. Trócsányi László Rektor Úr és Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Gazdasági Főigazgató Úr által biztosított támogató és inspiráló légkörben vehette kezdetét.

Április 27-én a két professzort a Károlyi-Csekonics Palotában fogadta Prof. Dr. Szuchy Róbert Rektorhelyettes Úr, Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter Dékán Úr, valamint Dr. Horváth Géza BTK Dékán Úr. Megkezdődtek az egyeztetések a két egyetem közötti szoros együttműködés kereteinek kialakításáról, az oktatási együttműködés lehetséges irányairól. A megbeszélések nagyon jó hangulatban estig folytatódtak. Arató Balázs javaslatára könyvtári együttműködést alakít ki a két egyetem, hogy a KRE oktatói és hallgatói hozzáférhessenek a német nyelvű szakirodalomhoz. A felek közötti tárgyalások eredményeként körvonalazódott egy, a graduális képzés keretében megvalósuló német nyelvű, német jogi alapismereteket közvetítő, több féléves modul indítása.  A moduláris képzés nyelvi felzárkóztatással kezdődne, amelybe a KRE BTK oktatói is bekapcsolódnának, erősítve a karok közötti együttműködést. Ezt követően a hallgatók – megfelelő nyelvi ismeretekkel felvértezve – betekintést nyerhetnének a német jog alapjaiba. A tervek szerint a képzésben a KRE jogász szakos hallgatói mellett a KRE BTK hallgatói is részt vehetnének majd. Az együttműködés közös konferenciákra és kutatási projektekre is kiterjedne, továbbá egyéb, akár posztgraduális képzési formák kialakítására is nyílna lehetőség a későbbiekben.
A hivatalos megbeszélés végén Prof. Dr. Szuchy Róbert Rektorhelyettes Úr Károli Érdemérmet nyújtott át a két professzornak.
Dr. Horváth Géza KRE-BTK Dékán Úr jóvoltából a vendégek német nyelvű vezetés keretében ismerhették meg az impozáns Károlyi-Csekonics Palotát.
Április 27-én este vacsorára került sor, melynek során Egyetemünk részéről Prof. Dr. Szuchy Róbert Rektorhelyettes Úr, Jakab Éva Professzor Asszony és Arató Balázs igyekeztek elmélyíteni a munkakapcsolatot.
Másnap Arató Balázs hajókirándulás keretében mutatta meg a vendégeknek Budapest nevezetességeit és csodáit. A professzorokat lenyűgözte Budapest atmoszférája, a KRE-n tapasztalt pezsgő egyetemi élet és a feléjük áradó vendégszeretet. Mindkét professzor úgy búcsúzott, hogy örömükre szolgálna, ha Budapesten, Egyetemünkön vezethetnék be a magyar hallgatókat a német jog rejtelmeibe. Reményeink szerint a közös képzés révén a KRE hallgatói olyan unikális tudásra tehetnek szert, amely óriási előnyt jelent majd számukra a munkaerőpiacon.

Prof. Dr. Sebastian Martens Prof. Dr. Hans-Georg Dederer

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont