Demonstrátori pályázat

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Demonstrátori Szabályzata alapján a 2023/2024-as tanévben a másodéves vagy annál magasabb évfolyamú teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók jelen felhívás alapján pályázatot nyújthatnak be Demonstrátori megbízás elnyerésére.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓT (jelentkezési és értékelő lap; kapcsolódó igazolások) ELEKTRONIKUS ÚTON KELL BENYÚJTANI A KAR DÉKÁNI HIVATALÁBA. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot, az értékelő lapot valamint a kapcsolódó igazolásokat a dekanihiv.ajk@kre.hu elérhetőségre szíveskedjenek megküldeni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. szeptember 21. (csütörtök) 16:00 óra

A határidő után érkezett, hiányos, az előírásoknak nem megfelelő pályázatokat az elbírálásból kizárjuk. A pályázati eredményekről hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.

 

Demonstrátori pályázati felhívás

Demonstrátori pályázat jelentkezési lap és értékelő lap

Demonstrátori szabályzat

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont