Sikeresen lezajlottak a 2023-es őszi Károli Közösségi Napok

A 2023. október 25-26. között megrendezésre került és sikeresen lezajlott Károli Közösségi Napokon (őszi Tréninghéten) a hagyományhoz híven az ÁJK hallgatói szabadon választhattak két programot a kari és összegyetemi programok közül. A meghirdetett előadásokat a Kar kiválói oktatói és a szakmájukban elismert, meghívott külsős előadók tartották.

Összegyetemi kiemelt programok:

 • Az összegyetemi Nyitó áldásra október 24-én került sor az Ódry Színpadon.
 • Október 24-én KREaktív tehetségkereső verseny – Egyediséged a közösség ereje címmel zajlott esemény, ahol az ÁJK hallgatói mutathatták meg tehetségüket vers- és prózamondás, ének, hangszeres zene – könnyűzene és komolyzene, tánc formájában. Mind az öt kategóriában három nyertest választottak ki.

ÁJK programok:

 • Dr. Manzinger Krisztián – Lettország és az orosz közösség 2023-ban
 • Prof. Dr. Mészáros József, Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér – A nyugdíjrendszer előtt álló 21. századi kihívások
 • Prof. Dr. Domokos Andrea, Retekné Amadé r. Őrnagy NKE ETK – A rendőri intézkedéstaktika lélektana
 • Prof. Dr. Rixer Ádám – A pedagógusok jogon inneni, jogi és jogon túli dimenziói
 • Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, Német Attila, Dajkó Dániel - Betekintés az egzotikus piacok világába - bemutatkozik a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. Marketing és Kommunikációs Osztálya
 • dr. Schlachta Boglárka, Varga Tímea – Országgyűlési könyvtár szakmai tájékoztató
 • Dr. Hammerstein Judit - Egy katonai hírszerző a bolsevikok országában - Taróczy Nándor ezredes 1925-ös látogatása a Szovjetunióban
 • Prof. Dr. Tóth J. Zoltán, Prof. Dr. Czine Ágnes – Jogok és tények a bírósági perekben: A tényállás-megállapítása és bizonyítás kérdései – Panelbeszélgetés
 • Prof. Dr. Rixer Ádám – Disputa-bemutató, avagy a beszédmondás lehetséges színterei egy joghallgató számára
 • Dr. habil. Birkás Antal – EP-választási programok keresztény szemmel – a Szentírás és a kereszténység nyomában
 • Gyetvai Marcell – Bemutatkozik a Bocskai István Szakkollégium
 • Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea – Válság és változás Kelet-Közép-Európában
 • dr. Horváth-Sántha Hanga – A Száhel övezet biztonságpolitikai kihívásai
 • Dr. Visontai-Szabó Katalin – „Sharenting” kicsi vagyok jogtalan vagyok?
 • Dr. habil. Móré Sándor – Találkozások: meghívott vendége Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
 • Kiss Dóra – Bemutatkozik a HÖK új vezetése
 • Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea – International Evening
 • Czene Péterné – Könyvtár kincskeresés
 • Dr. Becsey Zsolt – 30 éves a Maastrichti Szerződés és a magyar társulás, mit csináltunk jól és rosszul?
 • Dr. Fazakas Zoltán József – A szindikátusi szerződés és a társasági jog
 • Prof. Dr. Stipta István – Szakértők és bírák a magyar büntető jogszolgáltatásban 1948-1957
 • Nt. Káposztás Gábor – Lelki ellenálló képesség, avagy a keresztyén ember lelki fegyverzete
 • Dr. Muzsalyi Róbert – Intézeti könyvbemutató
 • Prof. Dr. Kun Attila – International Labour Standards in a Changing World Lejo Sibbel, Sr. Specialist on Social Dialogue and Labour Law, ILO, Office for Cantral and Eastern Europe

ÁJK külsős programok:

 • Dr. habil. Köbel Szilvia – Szabó Dezső református lelkész holland kapcsolatai – HIT konferencia 2023 (HTK)
 • Dr. Dobrocsi Szilvia – A Dunakeszi Rendőrségi Kutyakiképző Központ meglátogatása
 • Prof. Dr. Jakab Éva, dr. Giovannini Máté – Ita illi vixerunt – Aquincum látogatás
 • Dr. habil. Móré Sándor – Repülőtéri Rendőr Igazgatóság látogatás

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont