Megalakult a Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

2024 februárjában megalakult a Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar részeként működik, vezetője Dr. habil. Király Lilla.

A Mesterséges Intelligencia egy rendkívül kreatív, adatbázisok tömkelegét összegezni képes új technológia, úgy is definiálhatnánk, mint a „jövő problémamegoldója”: képes mintákat és szabályokat kivonni adatokból és ezeket önállóan értelmezni, ezért ennek nem csak jogi és etikai, hanem technológiai, gazdasági, munkaerőszabályozási, adatkezelési, innovációs stb. kutatási területei is vannak. A kutatócsoport munkájába ezért nem csak jogászokat, hanem fejlesztő mérnököket, IT szakembereket, üzletembereket, marketing szakembereket, programozókat, közgazdászokat, kommunikációs szakembereket, lelkészeket is bevonunk, akik összekötik a jogi, etikai, gazdasági és technológiai területeit a Mesterséges Intelligenciának. A kutatás alapját tehát ennek az új technológiának az interdiszciplináris megközelítése jelenti: a Mesterséges Intelligencia alkalmazásának jogi, etikai aspektusainak feltérképezése; a Mesterséges Intelligencia alkalmazásának ágazatspecifikus (technológiai) vizsgálata; a Mesterséges intelligencia gazdaságban betöltött szerepe; a Mesterséges Intelligencia felsőoktatásban történő hasznosíthatósága.

A kutatócsoport legfontosabb feladatai: a témához kapcsolódó kutató munka, publikációs tevékenység elősegítése, a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítése, konferenciák szervezése, témához kapcsolódó pályázatok feltérképezése és – sikeres pályázatok esetében – azok lebonyolítása.

A KRE ÁJK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz (MI-Koalíció), amely szervezet a korábbi technológiai és ipari miniszter, Dr. Palkovics László kezdeményezésére alakult meg azzal a céllal, hogy Magyarország a mesterséges intelligencia fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön és a nemzetközi MI-közösség fontos tagjává váljon. A Minisztérium tevékenyen részt kívánt venni Magyarország MI-ökoszisztémájának megszervezésében annak érdekében, hogy az MI-fejlesztők, az MI-felhasználó állami és piaci szereplők, az akadémiai szféra, a szakmai szervezetek és az állami intézmények közösen határozzák meg az MI fejlesztési irányait és kereteit. Ennek érdekében a Szervezet egy állandó együttműködési fórum szerepét is betölti.  A Szervezet Magyarország legnagyobb és legjelentősebb MI-szervezete. Jelenleg 6 munkacsoport vezetése alatt csaknem 400 tagja van. A szervezet 2020-ban megalkotta Magyarország 2020-2030 közötti Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, melynek végrehajtása zajlik jelenleg. A Szervezet rendszeresen szervez workshopokat, szakmai találkozókat, interaktív kiállításokat és oktatási programokat. A KRE ÁJK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának lehetősége van ezeken a rendezvényeken részt venni, betekintést nyerni a fejlesztési irányokba, kihívásokba, eredményekbe, amelyek jó inspirációt jelentenek az MI-vel kapcsolatos kutatásokhoz és a szakmai kapcsolatépítéshez.

 

A kutatócsoport oldala

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont