OTDT ünnepi ülése

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2024. április 9-én tartotta meg ünnepi ülését az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Aula Magna termében. Az ülésen Prof. Dr. Weiszburg Tamás OTDT elnök ünnepélyes keretek között adta át a megbízóleveleket a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia egyes Szekcióinak ügyvezetési feladataival megbízott oktatók, valamint hallgatói képviselők részére.

A 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióját a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezi, amelynek időpontja: 2025. március 24–26.

Az OTDK-n való részvételt egy hosszabb, tudományos kutatómunka előzi meg, amely során a hallgató – a témavezető iránymutatásai alapján – dolgozza fel a választott témát. A kutatómunka eredménye egy olyan dolgozat, amely meghaladja az oktatás során kötelezően előírt írásbeli munkák (beadandó dolgozatok, évfolyamdolgozatok) szakmai szintjét.

Az OTDK-n való részvétel, illetve helyezés elérése előnyt jelent az ösztöndíj programok, pályázatok, valamint a demonstrátori jelentkezés esetén is. E jeles tudományos versenyen való részvétel bármely jogászi hivatás esetében kiemelkedő szakmai előnyt biztosít.

A 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció ügyvezetésének tagjai:

Szervezőbizottság elnöke: Prof. Dr. Tóth J. Zoltán
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár
Ügyvezető elnök: Prof. Dr. Boóc Ádám
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető egyetemi tanár, kari TDT elnöke
Ügyvezető alelnök: Dr. Dobrocsi Szilvia
egyetemi docens
Ügyvezető titkár: dr. Schlachta Boglárka Lilla
egyetemi tanársegéd, kari TDT titkára
Hallgatói képviselő: dr. Székely Botond
PhD-hallgató, KRE Doktorandusz Önkormányzat elnöke
Helyettes hallgatói képviselő: Kiss Dóra
hallgató, KRE ÁJK HÖK elnöke

 

Az OTDK hivatalos honlapja az alábbi linken érhető el: https://otdk.hu/otdt

Galéria – a fotókat Faragó László készítette.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont