Prof. Dr. Kaius Tuori előadást tartott Karunkon

Kaius Tuori, a Helsinki Egyetem Jogtudományi Karának nemzetközileg elismert római jogász-történész professzora tartott előadást 2024. május 15-én a Károlyi-Csekonics Palotában.

Tuori professzor Middlemen – How did knowledge of Roman law spread outside Rome c. előadásában a jogi ismeretanyag elterjedését vizsgálta a Kr. e. I. század és a Constitutio Antoniniana kiadása (212) közötti időszakban. Az epigráfiai és írásos emlékekben kimutatható a római magistratusok munkásságának, a jogi oktatásnak és a jogi szövegeknek, illetve a társadalmi kötelékeknek a kölcsönhatása. Az előadó szerint ezeken a közvetítő közegeken keresztül valósult meg a gyakorlati információk elterjedése a Római Birodalomban. Az előadásban a birodalmi jog és a provinciai jog forrásai közötti korrelációk kerültek bemutatásra. Az elemzés konklúziója szerint a római jog széles körű alkalmazása elsősorban a római jogorvoslati rendszernek köszönhetően valósulhatott meg, azonban a római jog közvetítését valójában kevésbé a jogforrások, inkább a jogi kultúra segíthette elő.

Jakab Éva, intézetvezető, tanszékvezető professzor asszony meghívására sok érdeklődő –római jogász, jogtörténész, doktorandusz és hallgató – vett részt a Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet programján.

A gondolatébresztő előadást diskurzus követett, amelybe több résztvevő is bekapcsolódott.

Az esemény állófogadással zárult.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont