Kereskedelmi Jogot és Polgári Jogot Oktatók Találkozója

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Magánjogi Tudományok Intézetének Kereskedelmi Jogi Tanszéke szervezésében valósult meg a közelmúltban a Kereskedelmi Jogot és Polgári Jogot Oktatók Találkozója a Károlyi-Csekonics Palotában.

A részvevőket Prof. Dr. Szuchy Róbert oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Boóc Ádám nemzetközi és tudományos dékánhelyettes köszöntötte, Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter az MTA Jogtudományi Bizottság Civilisztikai Albizottsága és a Kereskedelmi Jogi Tanszék részéről mondott köszöntőt.

Két szekcióban zajlott a konferencia:

- Polgári Jogi szekció

- Nemzetközi szekció


A Polgári Jogi szekció
első témája a „Tájékoztatási kötelezettség a Ptk.-ban szabályozott szerződéstípusokban” címen zajlott, melynek levezető elnöke Prof. Dr. Boóc Ádám dékánhelyettes volt. A nyitó előadást Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter (KRE ÁJK) tartotta „Tájékoztatási és más kommunikációs kötelezettségek az egyes szerződésekben” címen. Ezt követően Prof. Dr. Boóc Ádám (KRE ÁJK) és Dr. Fazakas Zoltán József (KRE ÁJK) „A tájékoztatás és az (ügyvédi) megbízás”, Prof. Dr. Szalma József (KRE ÁJK) „A tájékoztatási kötelezettség a professzionális (ügyvédi, orvosi, tanácsadói) tevékenység körében”, Sándor István (ELTE ÁJK) „A titoktartási és a tájékoztatási kötelezettség konkurenciája a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokban”, Prof. Dr. Nochta Tibor (KRE ÁJK és Pécsi Egyetem ÁJK) „A tájékoztatási kötelezettség megsértése, mint szerződésszegés”, Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter (KRE ÁJK) „Tájékoztatás szűk és tágabb értelemben” címen tartottak előadást, ezután szendvicsebéd következett.

A szekció második témája a „Tájékoztatási kötelezettség a Ptk. egyes szerződésekre vonatkozó szabályain kívül”, amelynek levelező elnöke Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter volt. A szekción belül két előadás hangzott el, Dr. Harsányi Gyöngyi (KRE ÁJK) „Tájékoztatási kötelezettség érvényesülése az értékpapírügyletek körében”, Farkas Csaba (Szegedi Egyetem ÁJK) „A társasági jogban érvényesülő tájékoztatási kötelezettség” címmel szóltak.

A szekció harmadik témája a „Tájékoztatási kötelezettség a fogyasztói szerződésekben” címen indult el, amelynek levezető elnöke ismét Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter volt. Öt remek előadás hangzott el ebben a szekcióban, Lévayné Fazekas Judit (Győri Egyetem ÁJK) „A szerződéskötés megelőző tájékoztatási kötelezettség szabályai a fogyasztói szerződésekben”, Barta Judit (ME ÁJK és NKE ÁNTK) „A kiskorú fogyasztók tájékoztatása”, Hajnal Zsolt (Debreceni Egyetem ÁJK) „Az információs modell változásai és kritikája a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések szabályozásában”, Prof. Dr. Szuchy Róbert (KRE ÁJK) „A tájékoztatási kötelezettség egyes kérdései az intelligens villamosenergia-hálózatok működtetése során”, Kecskés Lászkó (Pécsi Egyetem ÁJK) „Akadémiai szint v. tudományetikai problémák a doktori iskolákban” címen.

A Nemzetközi szekció első témája a „Tájékoztatási követelmény egyes országok, és az Európai Unió jogában”. Ebben a témában hat előadást hallgattak meg a résztvevők, köztük Avi Zamir, izraeli nyugalmazott bíró előadását, amelynek címe „Pre-contractual Negotiations: The Meaning of Good Faith and Disclosure Requirementsd under the Israeli Law”. Ezután Darázs Lóránd (ELTE ÁJK) „A tájékoztatási kötelezettség normatív és etikai alapjai a mesterséges intelligencia tervezett európai szabályozásában”, Papp Tekla (NKE ÁNTK) „Út a CSDD-ig – nemzetközi társasági jogi trendek és a tájékoztatási kötelezettség”, Glavanits Judit (Győri Egyetem ÁJK) „Tájékoztatás vs. üzleti érdek – az EUB C-634/21. sz. ügyének tanulságai”, Dr. Korom Ágoston (KRE ÁJK) „Tájékoztatási kötelezettség a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó 93/13/EGK irányelv alkalmazási körében”, Breszkovics Botond (Pécsi Egyetem ÁJK) „A tájékoztatási kötelezettség alakulása a MiCA szabályozásában, különös tekintettel a kripoeszköz-alapdokumentumra”, Prof. Dr. Kecskés András (KRE ÁJK) „Tájékoztatási kötelezettség az ETF-ek (Exchange Tranded Funds) vonatkozásában”.

„Polgári eljárásjogi, családjogi és munkajogi tájékoztatási kötelezettség” témában következett a szekció második része, amelynek levezető elnöke Dr. Arató Balázs volt. A következő előadásokra került sor: Dr. habil. Király Lilla (KRE ÁJK) „A bíróság tájékoztatási kötelezettsége az új Pp. alapján”, Szeibert Orsolya (ELTE ÁJK) „A tájékoztatási és együttműködései kötelezettség helye a házastársak és élettársak külső és belső vagyoni viszonyaiban”, Dr. Arató Balázs (KRE ÁJK) „A közbeszerzési eljárásokban érvényesülő tájékoztatási kötelezettség.”, Prof. Dr. Kun Attila (KRE ÁJK) „Tájékoztatási kötelezettség a munkajogban: individuális munkajogi vonatkozások”, Dr. Szabó Imre Szilárd (KRE ÁJK) „Tájékoztatási kötelezettség a munkajogban: kollektív munkajogi vonatkozások”.

Galéria
Meghívó

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont