Protestantizmus és Jogtudomány kutatás záró konferenciája

Protestantizmus és Jogtudomány című kari kutatási projekt zárókonferenciát rendezett 2024. június 11.-én a Károlyi-Csekonics Palota Csekonics termében. A konferencián a projekt kutatói és két vendégelőadó tartott előadást.

A konferenciát Dr. habil. Köbel Szilva egyetemi docens, projektvezető nyitotta meg, majd előadást tartott A protestáns egyházjogtudomány jogdogmatikai és közjogtörténeti megközelítése címmel. Ezt követően Dr. Nagy Péter adjunktus, tanszékvezető előadása hangzott el Mikler Károly életéről és munkásságáról. Ercsey Zsombor egyetemi docens, tanszékvezető Az adóztatás dimenzióinak állami és egyházi vetületeiről mutatott be prezentációt. A kávészünet után két joghallgató kutatási eredményének bemutatása következett. Dobos Bálint harmadéves joghallgató a Sárospataki református jogakadémiáról tartott visszatekintést. Baló Lóránd Lajos negyedéves joghallgató pedig Révész Imre egyházjogász (1826-1881) a hit és a jog útján címmel tartott előadást.

A konferenciát két vendégelőadó angol nyelvű prezentációja zárta. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a hollandiai Theologische Universiteit Utrecht egyházjogász professzora, Prof. Dr. Leon van den Broeke elfogadta meghívásunkat, és előadást tartott Protestantism and law from a Dutch perspective címmel. Dr. Ormóshegyi Zoltán jogász, református lelkész A nomos pneumatológiai megközelítése: evangélium és törvény, mint a gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog forum internumja címmel tartott előadást, amelynek alapját az előadónak a karon nemrégiben megvédett doktori disszertációja adta.

A projekt zárásaként a kutatási eredményekből és a konferencia előadásokból kötet megjelenése várható a nyár folyamán.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont