Munkajogi konferencia az ÁJK-án

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magánjogi Tudományok Intézetének Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke elsőként szervezett közös munkajogi konferenciát a Magyar Munkajogi Társasággal, amelynek ezúttal 2024. május 30-án a Károlyi-Csekonics Palota adott otthont.

A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő munkajogi konferencián Dr. habil. Berke Gyula elnök (MMT), Prof. Dr. Tóth J. Zoltán dékán (KRE ÁJK) és Prof. Dr. Kun Attila tszv. egyetemi tanár (KRE ÁJK) köszöntötte a résztvevőket.
Ezt követően négy szekcióban zajlott az esemény – szakmájukban neves előadók részvételével – a munkajog különböző területeit érintve.

I. szekció: Az EU minimálbér-irányelv átvétele (és kapcsolódó, elsősorban kollektív munkajogi kérdések) – Levezető elnök: Dr. Petrovics Zoltán egyetemi docens/adjunktus (NKE ÁNTK, ELTE ÁJK).
Nyitóelőadást Prof. dr. Gyulavári Tamás tszv. egyetemi tanár (PPKE JÁK): A kollektív szerződéses lefedettség növelésének munkajogi eszközei címmel tartott.

Szekcióelőadások:
Prof. Dr. Kun Attila tszv. egyetemi tanár (KRE ÁJK): A kollektív alku promotálása: elméleti lehetőségek és gyakorlati nehézségek
Dr. Szabó Imre Szilárd egyetemi adjunktus (KRE ÁJK): A minimálbér megállapításának lehetséges eszközei I. (munkajogi kérdések)
Dr. Lajtai György közgazdász: A minimálbér megállapításának lehetséges eszközei II. (közgazdaságtani kérdések)
Dr. Sipka Péter egyetemi adjunktus (DE ÁJK): Queen Mary vagy Titanic? – A „minimálbér irányelv” szerepe a hazai munkaerőpiacon

II. szekció: A közszféra, valamint az ún. szabályozott ágazatok (egészségügy, köznevelés, felsőoktatás stb.) munkajogi kérdései – Levezető elnök: Dr. habil. Horváth István tszv. egyetemi docens (ELTE ÁJK).
Nyitóelőadást Prof. Dr. Kiss György (az MTA rendes tagja) A közszolgálat jelenlegi állapota – okok és okozatok címmel tartott.

Szekcióelőadások:
Dr. habil. Kártyás Gábor egyetemi docens (PPKE JÁK): Kivezetés a munkajogból – a közszolgálati munkajog változásainak értékelése
Dr. habil. Hazafi Zoltán tszv. egyetemi docens (NKE ÁNTK): Egy befejezetlen törvényről
Dr. Ludányi Dávid tanársegéd (NKE ÁNTK): A közszolgálati pragmatika elmélete és gyakorlata
Dr. habil. Kajtár Edit egyetemi docens (NKE ÁNTK): Jövőbiztos közszolgálat: tanulás és fejlesztés új utakon
Dr. Csordás Eszter Éva ügyvéd: A pedagógusok új életpályáról szóló 2023. évi LII. törvény

III. szekció: A munkaidő megszervezése – Levezető elnök: Dr. Lőrincz György ügyvéd, az MMT korábbi elnöke.
Nyitóelőadás: Dr. Pál Lajos c. egyetemi docens (KRE ÁJK): Az Európai Unió Bíróságának napi pihenőidővel kapcsolatos döntése, következmények és tanulságok a magyar munkajog számára

Szekcióelőadások:
Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre jogi és megfelelés támogatás igazgató (MÁV Zrt.): Napi pihenőidő kontra heti pihenőidő? Az Európai Unió Bírósága vonatkozó döntésének lehetséges következményei a magyar munkaügyi ítélkezési gyakorlatban
Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd: De lege ferenda javaslatok a napi és a heti pihenőidő szabályozásával kapcsolatban
Dr. habil. Rab Henriett egyetemi docens (DE ÁJK): A munkaidő beosztása és a munkaidő nyilvántartása a compliance elvekre figyelemmel

IV. szekció: A platform-munka dilemmái a joggyakorlatban – Levezető elnök: Dr. habil. Ferencz Jácint tszv. egyetemi docens (SZE DFK).
Nyitóelőadást Dr. habil. Berke Gyula tszv. egyetemi docens (PTE ÁJK): A munkajog védelmi hatálya, az önálló és önállótlan munka fogalmi dilemmái címmel tartott.

Szekcióelőadások:
Dr. Hős Nikolett egyetemi adjunktus (PPKE JÁK): Digitális Korlátok: a platform alapú munkavégzés munkajogi kihívásai a Kúria ítélete és a nemzetközi tendenciák tükrében
Dr. habil. Nádas György tszv. egyetemi docens (DE ÁJK): Reflexiók a Kúria platform-ítéletére
Dr. Rózsavölgyi Bálint csoportvezető bíró (Debreceni Törvényszék): A platform alapú foglalkoztatás egyes kérdései, különös tekintettel a Kúria Mfv.VIII.10.091/2023/7. számú ítéletére
Dr. habil. Zaccaria Márton Leó egyetemi docens (DE ÁJK): A kúriai ítélet után és az irányelv hatályba lépése előtt, avagy a platform munkavégzés minősítésének időszerű dilemmája a magyar munkajogban
Prof. Dr. Prugberger Tamás professor emeritus (ME ÁJK) — Dr. Solymosi-Szekeres Bernadett egyetemi adjunktus (ME ÁJK): A munkavégzők foglalkoztatók általi kiszolgáltatása, kitekintve az első magyar platform-ügyre

A konferencián elhangzott előadásokról utókiadvány jelenik meg.

A konferencia szakmai partnerei voltak:

Meghívó
Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont