Pénzügyi Jogot Oktatók Konferenciája

2024. június 7-én a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott helyt a „Pénzügyi Jogot Oktatók Konferenciája 2024” című tudományos tanácskozásnak a Közjogi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszéke szervezésében. Az immár évtizedes múltra visszatekintő rendezvény – amely évente biztosít lehetőséget a különböző jogi fakultások pénzügyi jogot oktató kollégáinak szakmai diskurzusára – középpontjában ezúttal a közpénzügyek álltak, voltak azonban e fókuszponthoz lazábban kapcsolódó, azt színesítő tudományos előadások is.

A rendezvényt Prof. Dr. Trócsányi László rektor úr nyitotta meg, amelynek keretében szólt általában a jogi felsőoktatás és szűkebben a KRE ÁJK előtt álló kihívásokról, üdvözölte továbbá a Pénzügyi Jogi Tanszék oktatógárdájának azon törekvését, hogy e program megszervezésével a közpénzügyi kérdések megvitatására szolgáló tudományos ülésnek a KRE ÁJK adjon otthont. A konferencia ezt követően két plenáris ülés, valamint egy panelbeszélgetés keretében folytatódott.

A délelőtt folyamán adójogi, ezzel kapcsolatos közpénzügyi kérdések kerültek terítékre a hazai és a nemzetközi folyamatok figyelembevételével. A konferencia első előadójaként Dr. Simon István tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK) tartott előadást „A kriptoeszközökből származó jövedelem a személyi jövedelemadó tőkejövedelmek rendszerében” címmel, amelyben kísérletet tett a klasszikus SZJA-beli dogmatikai és tételes jogi keretek és a kriptoeszközökből származó jövedelmek összefüggéseinek feltárására. Ezt követték Dr. Czoboly Gergely egyetemi docens (BCE) és Dr. Varga Erzsébet megbízott oktató (PPKE JÁK) előadásai, akik mindketten egy kifejezetten kurrens pénzügyi jogi téma, a globális minimumadó kérdéskörét járták körül eltérő megközelítésben: míg Czoboly Gergely inkább pragmatikus, a vállalkozások oldalán felmerülő kérdéskörökre koncentrált, addig Varga Erzsébet a nemzetközi dimenziókat és a vonatkozó jogalkotási folyamatokat tekintette át, kísérletet téve a fejlődési ívek felrajzolására is.

A kávészünet után a pénzügyi politika egyéb területeit helyezték a vizsgálat középpontjába, ennek keretében Prof. Dr. Horváth M. Tamás tanszékvezető egyetemi tanár (DE ÁJK) „A látható kéz: Függő reguláció szabályozott ágazatokban” címmel tartotta meg előadását, amely a közigazgatási jog és a pénzügyi jog határán elhelyezkedő témakört, a közszolgáltatás-szervezés pénzügyi jogi aspektusait tette vizsgálat tárgyává egy konkrét empirikus kutatás eredményeit összegezve. Ezt követte Dr. Kecső Gábor egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) „A települési adó az arányos közteherviselés rendszerében” című előadása, amely kiterjesztette a konferencia vizsgálódását a helyi adók világára is, továbbá az előadásban feldolgozott alkotmánybírósági ítélkezési gyakorlat által az alkotmányjogi-közpénzügyi kérdések is felszínre kerültek. A konferencia utolsó plenáris előadója Dr. Király Péter Bálint egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK) volt, aki a blokkláncok zöld adóztatásáról adott élvezetes és színvonalas áttekintést, ezáltal a rendezvény szakmai közönsége a tudományos tanácskozást kiterjesztette az ágazati különadók tárgykörére is.

A szakmai program ezt követően pódiumbeszélgetés formájában folytatódott, amelynek keretében szóba került minden érintett pénzügyi jogi műhely felvezetésével a pénzügyi jog oktatásával kapcsolatos kihívások számba vétele, szó esett szervezeti kérdésekről, szóba kerültek továbbá az egyes karokon realizálódó tanszéki és karközi kutatások is. A konferencia ezen pontján – a korábbi előadók által képviselt képzőhelyeken túl – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több pénzügyi jogot oktató munkatársa is hozzászólt a vitához. Ezt követően – házigazdaként – Dr. Ercsey Zsombor

tanszékvezető egyetemi docens (KRE ÁJK) és Dr. Bencsik András habilitált egyetemi docens (KRE ÁJK) szavai zárták a konferencia hivatalos programját.

Meghívó
Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont