Doktoravató és oklevélátadó ünnepség a KRE ÁJK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2024. július 5-én pénteken 10:30-kor kezdődő Jogászdoktorrá avató ünnepséget, majd 14:00-kor Oklevélátadó ünnepséget szervezett – ezúttal új helyszínen – a Budapesti Operettszínházban.

A Doktoravató ünnepségen 7 hallgatót avattak PhD doktorrá, jogász nappali munkarenden 58 jogász, levelező munkarenden 56 jogász hallgató vette át személyesen a díszoklevelét.

Prof. Dr. Tóth J. Zoltán Dékán úr nyitotta meg az eseményt és köszöntötte az ünneplő közösséget. Ezt követően Nagytiszteletű Nemes Vitold mondta el igei gondolatait az ünnepi áhítat során. Prof. Dr. Trócsányi László Rektor úr ünnepi köszöntőjét, végezetül Prof. Dr. Tóth J. Zoltán Dékán úr tanévzáró beszédét hallhatták a végzős hallgatók és a meghívott vendégek.

A 2023/2024. tanév őszi és tavaszi félévében nappali munkarenden 60 fő, levelező munkarenden 68 fő tett sikeres vizsgát. Személyesen 58 nappali és 56 levelezős hallgató volt jelen az ünnepségen. A végzős hallgatók nevében a pédumnál Kis-Simon Réka nappali munkarendű és Szüts Péter levelező munkarendű hallgatók tettek esküt.

Az ünnepség keretein belül ÁJK kari kitüntetések átadására is sor került.

„Tudományos munkásságukért és az Állam- és Jogtudományi Kar érdekében végzett nemzetközi kapcsolatok ápolásáért, fejlesztésért” a KRE ÁJK Díszoklevele kitüntetést kapták: Dr. habil. Arató Balázs egyetemi docens, Dr. habil. Köbel Szilvia intézetvezető egyetemi docens.

„A KRE ÁJK oktatójaként hosszú időn keresztül végzett magas színvonalú oktató és kutató munkájával öregbítette a KRE ÁJK-nak a hírnevét” így a KRE ÁJK Díszoklevele kitüntetést kapta: dr. Schlachta Boglárka Lilla tanársegéd.

A KRE ÁJK „Tehetséggondozásáért” kitüntetésben részesült Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea intézetvezető, tanszékvezető egyetemi docens.

A „KRE ÁJK nem oktató dolgozójaként végzett magas színvonalú munkájáért” a KRE ÁJK Díszoklevele kitüntetésben részesült Pálinkó Ágnes tanulmányi ügyintéző, Rákos Sándor dékáni hivatali ügyvivő és Tóth Dorina tanszéki csoportvezető.

Ezután címzetes egyetemi tanári cím átadására került sor, amelyet Prof. Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Melinda kapott „Több évtizedes magas színvonalú oktató és kutató munkájáért”.

Az ünnepségen Wochna Rita zongorázott, Gondos Patrik szavalta Márai Sándor: Felelni című versét.

Galéria


Az Oklevélátadó ünnepséget Prof. Dr. Tóth J. Zoltán dékán nyitotta meg, köszöntötte a karok vezetőit, oktatóit, hallgatókat és vendégeket.

Nagytiszteletű Nemes Vitold egyetemi lelkész úr elmondta igei gondolatait.

A 2023/2024. tanév őszi és tavaszi félévében 122 hallgató tett eleget az oklevél megszerzéséhez, a Nemzetközi Tanulmányok alapképzésen 26 hallgató, a Jogi felsőoktatási szakképzésen 96 hallgató végzett.

Az ünnepségen 67 végzett hallgató vette át az oklevelét személyesen, amelyből 21 Nemzetközi Tanulmányok alapképzésen, 46 Jogi felsőoktatási szakképzésen.

Az ünnepségen Wochna Rita zongorázott, Varjú Emese szavalta Weöres Sándor: Tíz lépcső című versét.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont