Az új munka törvénykönyve dilemmái - 5 év távlatából

2016. december 13-án megrendezésre került „Az új munka törvénykönyve dilemmái – 5 év távlatából” c. konferencia, amelyet Karunk és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara közösen szervezett.

Öt évvel ezelőtt pontosan ugyanezen a napon került elfogadásra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. A konferencia célja volt, hogy „jubileumi” koncepcionális, tudományos tanácskozás keretében a jelenlévő előadók és résztvevők megvitassák, az új törvény hatását, állapotát és azt, hogy kitűzött céljai miként tudtak teljesülni, és hogyan alakul ennek fényében a joggyakorlat. A Szervezők szándéka az volt, hogy az egész ország területéről, az összes jogi karról érkezzenek előadók, így rendkívül széles körben nyílt lehetőség az említett kérdéskörök taglalására. A nagyszámú hallgatóság jelenléte igazolta a téma aktualitását és fontosságát. A munkajog tudományának megbecsült és elismert kutatói mellett bírák és gyakorló jogászok, ügyvédek előadásait hallhattuk. A Konferencia négy fő blokkból állt. Az első blokkban tudományos előadások hangzottak el az elméleti problémákról. A következő szekcióban a szociális partnerek és a jogalkalmazás területéről érkező előadók tárgyalták meg a fentebb említett dilemmákat. A nap zárásaként pedig a fiatal munkajogászok fóruma keretében kerekasztal beszélgetés zajlott az Mt. tapasztalatairól és a Konferencián elhangzottakról. Negyedik blokként – a konferencia alatt folyamatosan – a PhD-hallgatók poszter szekciója volt megtekinthető. Ez egy újfajta kezdeményezés a jogtudományban, ahol a PhD-hallgatók kutatómunkájuk összegzését és bemutatását poszteren tudták prezentálni.  A Konferencia színes programja megfelelő alkalom volt arra, hogy a meghívott előadók és a hallgatóság az új munka törvénykönyve hatását elemezze és esetleges új irányok, további változtatások lehetőségét felvázolja.

 A konferencia színvonalas megszervezését elsősorban a Nemzeti Tehetség Program keretei között az NTP-FKT-16-0009. sz. pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé.

Meghívó

Galéria 

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube