Az egész életen át tartó tanulás jogi keretei a munka világában

2017. március 16-án, 10 órától került sor a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék TDK-jának keretében - az Igazságügyi Minisztérium által támogatott, „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” elnevezésű kutatási és oktatásfejlesztési programsorozat keretében megvalósuló -, „Az egész életen át tartó tanulás (life long learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra” készülő tanulmánykötet első kéziratvitájának megtartására.

A kéziratvitán minden szerző (Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD egyetemi docens, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes; Dr. habil. Kun Attila PhD egyetemi docens, Tanszékvezető és Kutatásvezető; dr. Konta Éva Mercédesz tanársegéd; dr. Rácz Ildikó doktorandusz hallgató; dr. Kiss Bettina Boglárka doktorandusz hallgató, Fejér Annamária Márta joghallgató, Németh András joghallgató) pár percben bemutatta kutatásainak eddigi eredményét, az elkészítendő tanulmánykötet fejezeteinek tézisét. Ezt követően részletes vitára, revízióra került sor, amely során a bírálók (a kötet szerzői) részletesen kommentálták a tanulmánykötet fejezeteit, segítve annak a legmagasabb színvonalon történő véglegesítését. A kéziratvita előtt a bírálók megküldték a szerzőknek a korrektúrázott anyagot javaslataikkal ellátva ezzel is segítve munkájukat. 
A TDK ülés keretében a szerzők örömmel fogadták a hallgatók részvételét, akik értékes gondolataikkal, kérdéseikkel hozzájárulhattak a készülő tanulmány véglegesítéséhez.


A kutatás része a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tehetséggondozásának, amelynek keretében a Tanszék oktató mellett doktorandusz hallgatók és graduális képzésben résztvevő joghallgatók is részt vesznek a kutatásokban.
A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék kiemelten fontos feladatának tekinti a karon folyó tehetséggondozást. A 2017. március 29. és 31. között Miskolcon megrendezésre kerülő XXXIII. OTDK-n is több dolgozattal vesznek részt hallgatók a Tanszék keretében oktatott tárgyakhoz kapcsolódva, a Tanszék oktatóinak felkészítésével.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont