Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (Köztársasági ösztöndíj)

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik:

     - a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett.
     - az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
          o teljes idejű alapképzésben,
          o teljes idejű mesterképzésben
          o teljes idejű osztatlan képzésben.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege Nftv.114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2018-ben 40.000 Ft havonta.
 
A pályázatok leadásának határideje, helye: 2018. július 2. hétfő 14.00 óráig kell zárt borítékban benyújtani a Dékáni Titkárságon


További információk és a jelentkezés feltételei:

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
Kari rangsor

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube