Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-07-07

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak


Szakirányok:
 
      •    személyügyi szakirány
      •    humánpolitikai szakirány

Szakképzettség: 
      •    személyügyi szakirányon: felsőfokú személyügyi közgazdász-
           asszisztens 
      •    humánpolitikai szakirányon. felsőfokú humánpolitikai
           közgazdász-asszisztens 

Emberi erőforrások BA szakon történő továbbtanulás esetén 90 kredit (3 félév) számítható be az emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szakon folytatott tanulmányokból. 

Képzési idő: 4 félév, ebből a 4. félév szakmai gyakorlat

Képzés helye: Budapest

Képzési forma és finanszírozás: 

A szakon nappali és levelező képzésen is elérhetőek állami ösztöndíjas helyek.

Azok a hallgatók, akik önköltséges képzésre nyertek felvételt és 1. helyen a KRE-t jelölték meg, Károli Ösztöndíjra pályázhatnak.

A felsőoktatási szakképzés célja gazdasági szakemberek képzése, akik ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erőforrás gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetőségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését, valamint a felmerülő ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét. 

A személyügyi szakirányon továbbá képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában. 
A humánpolitikai szakirányon továbbá alkalmasak munkaközvetítőknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetőségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvtudás:
Az oklevél megszerzésének feltétele alapszintű szakmai nyelvtudás. A nyelvtudás elsajátítható a képzési programban szereplő idegen nyelvi tárgyak teljesítésével, ezért az oklevél megszerzéséhez nem szükséges nyelvvizsga.

További információ:
KRE ÁJK Tanulmányi Osztály 1042 Budapest, Viola u. 2-4. 
Telefon: +36 1 370 8601/149-es mellék
E-mail: felveteli@kre.hu

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube