Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2022-01-13

Jogi felsőoktatási szakképzési szak

Szakképzettség: felsőfokú jogi asszisztens

Képzési idő: 4 félév

Képzés helye: Budapest, Kecskemét

Képzési forma és finanszírozás: 

A szakon nappali és levelező képzésen is elérhetőek állami ösztöndíjas helyek.

Azok a hallgatók, akik önköltséges képzésre nyertek felvételt és 1. helyen a KRE-t jelölték meg, Károli Ösztöndíjra pályázhatnak.

A jogi felsőoktatási szakképzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól. 

A jogi asszisztensek képesek 

-    az igazságszolgáltatás intézményeiben (bíróságon, ügyészségen,
     ügyvédi irodákban) és az igazságszolgáltatáson kívüli 
     szakterületeken (kormányhivatalokban, önkormányzatoknál, 
     közjegyzői irodákban, kis- és középvállalkozásoknál) 
     a területnek megfelelő ügyviteli feladatok ellátására; 
-    a jogászi tevékenységhez szükséges számítógépes és 
     speciális ügyviteli adatbázisok kezelésére és karbantartására; 
-    a jogászi tevékenységet előkészítő feladatok súlyozására és 
     sorrendiségének kialakítására; 
-    a jogászokkal és az ügyfelekkel történő együttműködésre; 
-    kompetencia-határaiknak felismerésére és betartására; 
-    fokozott felelősséggel járó munkájukban a jogi etikai ismeretek 
     gyakorlati alkalmazására. 

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben (bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda, közigazgatás) egymást követő gyakorlatokból áll.

Oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvtudás:
Az oklevél megszerzésének nem feltétele a nyelvvizsga.

További információ:

KRE ÁJK Tanulmányi Osztály 1042 Budapest, Viola u. 2-4. 
Telefon: +36 1 370 8601/149-es mellék
E-mail: felveteli@kre.hu

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont