Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-10-19Nemzetközi tanulmányok (BA) alapképzési szak

Tájékoztató


Kiknek ajánljuk a Nemzetközi tanulmányok alapképzési szakot?
 

Ezt az alapképzési szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismeretek terén korszerű ismeretekkel kívánnak rendelkezni. Ezek megszerzésével olyan felkészült és sokoldalú szakemberekké akarnak válni, akik képesek megérteni a mai globális és gyorsan változó világban zajló kapcsolatok, interakciók és folyamatok rendszerét, okait és következményeit. Különösen azoknak ajánlott a szak, akik nem csupán megismerni és követni, hanem részvételükkel alakítani akarják a mai nemzetközi kapcsolatok világának lehetőségeit. 

Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával? 

A nemzetközi tanulmányok keretében elsajátított ismeretek birtokában a végzettek eredményesen hozzájárulhatnak a mai nemzetközi kapcsolatok változatos gyakorlati formáinak működtetéséhez állami, egyházi, magán vagy önkormányzati intézményeknél egyaránt. Továbbá, a tervezett szak kellő mélységű és terjedelmű rendszerezett elméleti ismeretekkel is felruházza a végzetteket nemzetközi kapcsolatok terén folytatható magasabb szintű tanulmányok folytatására.

Melyek a szak fő jellemzői?

A képzés során kötelezően elsajátítandó meghatározó ismeretkörök:
- társadalomtudományi alapismeretek
- multidiszciplináris társadalomtudományi modul: politológia, szociológia, történelem, jogi és közgazdaságtani ismeretek
- készségfejlesztő és módszertani ismeretek: kommunikáció, idegennyelv, informatika és statisztika
- nemzetközi kapcsolatok modul: nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, politikai, gazdaságföldrajzi ismeretek, nemzetközi viszonyok rendszere, diplomáciatörténet, regionális és civilizációs tanulmányok
- európai integrációs modul: az európai integráció története, elmélete, európai uniós jogi ismeretek, az EU intézményrendszere, döntéshozatali eljárásai, az EU politikái, nemzetállamok és az EU); differenciált, specializált EU szakmai ismeretek.

Képzési idő: 6 félév 

Az oklevél kiadásának feltétele: 

A tanulmányi követelmények teljesítése, négy hét szakmai gyakorlat elvégzése, diplomamunka megvédése és sikeres záróvizsgák.

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Nemzetközi kapcsolatok szakértő

Végzettségi szint: BA (Bachelor) fokozat

Specializáció: nemzetközi gazdasági kapcsolatok

Nyelvi követelmények 2013-ban hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Nyelvi követelmények 2014-től hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A képzés tartalma:

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértők alkalmasak:
- állami, egyházi, magán vagy önkormányzati intézmények nemzetközi kapcsolatainak fenntartására és fejlesztésére;
- az Európai Unió intézményi működésének és politikáinak ismeretében egyházi intézményeknél, önkormányzatoknál és gazdasági szervezeteknél az európai uniós tagságból eredő feladatok ellátására és lehetőségek felismerésére;
- az egyházi élet, a közszféra, a magánszektor és a civil társadalom szereplőinek külföldi partnereikkel fenntartott politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolataik terén megvalósuló együttműködések tevékeny és kezdeményező alakítására.
A szakon végzettek rendelkezni fognak az ilyen jellegű feladatok ellátásához szükséges kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, valamint idegennyelv ismeretekkel.

A képzés általános célkitűzései:

Az alapfokozat birtokában egy nemzetközi kapcsolatok szakértő képessé válik
- a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokában a nemzetközi viszonyokban való eligazodásra,
- a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára, 
- az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, valamint szakpolitikái működésére és az integráció alakulására vonatkozó információk alkalmazására.

További információ:
KRE ÁJK Tanulmányi Osztály 1042 Budapest, Viola u. 2-4.
Telefon: +36 1 370 8601/149-es mellék
E-mail: felveteli@kre.hu

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont