Készült: 2016-02-10
Módosítás: 2016-05-27

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HALLGATÓKNAK


A MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK PÁLYÁZATOT HIRDET 4 FŐ RÉSZÉRE, ERASMUS INTENSIVE PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE


Téma: Flexicurity for Europe 2020 
A rugalmas biztonság olyan integrált stratégiaként definiálható, amely egyidejűleg irányul a munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítésére. A rugalmas biztonság célja annak biztosítása, hogy az EU valamennyi polgára magas szintű foglalkoztatási biztonságot élvezhet, azaz lehetősége van arra, hogy nyugdíjba vonulásáig élete minden szakaszában könnyen találjon munkát, és kedvező foglalkoztatási kilátásai legyenek a gyorsan változó gazdasági környezetben. A rugalmas biztonság célja emellett az, hogy mind a munkaadókat, mind a munkavállalókat segítse a globalizáció előnyeinek kiaknázásában. Így olyan helyzetet teremt, melyben a rugalmasság és biztonság egymást erősíti.

Résztémák (csoportok): 

1. Flexible and reliable contractual agreements 

Rugalmas és megbízható szerződéses rendelkezések (a munkaadó és a munkavállaló, a „bennfentesek” és a „kívülállók” szempontjából) korszerű munkaügyi törvények, kollektív szerződések és munkaszervezés által. 

2. Active labour market policies 

Eredményes aktív munkaerő-piaci politikák, amelyek segítenek a gyors változással való szembenézésben, lerövidítik a munkanélküli időszakokat és megkönnyítik az új munkahely találásáig tartó átmenetet;

3. Life-long learning 
Az egész életen át tartó tanulásra irányuló átfogó stratégiák a munkavállalók – különösen a leginkább kiszolgáltatott csoportok – folyamatos alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának biztosítására;

4. Modern social security systems 

Korszerű szociális biztonsági rendszerek, amelyek megfelelő jövedelemtámogatást nyújtanak, elősegítik a foglalkoztatást és a munkaerő-piaci mobilitást. Ide tartozik a szociális védelmi rendelkezések nagy része (munkanélküli ellátások, nyugdíj, egészségügyi ellátás), amelyek lehetőséget nyújtanak a munkavállalóknak a munkahelyi és magánéleti, családi kötelezettségek (pl. gyermeknevelés) kiegyensúlyozására.

Időtartam: 2013. októberétől 2014 áprilisáig, benne 2 hét intenzív program, Balaton, 16 – 28/03/2014 (Hungary - Balaton)

Leírás: 

Az IP valójában egy részben távoktatás (online kapcsolattartás, mentorálás, felkészülés, írás stb.), részben egy 2 hetes intenzív képzési blokk (Balaton) útján megvalósuló nemzetközi, multi-diszciplináris újszerű kurzus (gondosan kiválasztott, arra érdemes hallgatók számára, 4 kredit-értékkel, angol nyelven).

• Minden partner (8 egyetem) részéről (így a Károliról is) 4-4 hallgató, 1-2 oktató (coach) vesz benne részt.
• Partnerek: finn, holland, belga, litván, német, horvát, spanyol egyetemek.
• A félév során a mentorok segítik a hallgatók munkáját. Cél: kutatás, a témában nemzeti jelentés megírása, prezentációra felkészülés, kapcsolattartás a külföldi hallgatókkal / mentorokkal. A munkát egy célzott online felület segíti (Blackboard). Erre az on-line felületre kell majd feltölteni a csapat szakmai írását (jelentés), illetve az egyetemünket (+ országunkat, városunkat stb.) bemutató prezentációt. 
• Mindez a hallgatóknak 4 kreditet jelent. 
• A hallgatóknak a program végén itthon be kell majd számolniuk tapasztalataikról. 
• Fontos a program „disszeminációja” is. 
• A program multidiszciplináris jellegű (munkajog, szociálpolitika, gazdaságpolitika, EU-politika stb.). 
• Szakmai, oktatói koordinátor a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék. 

Miért érdemes pályázni?:

- Új típusú (pl. távoktatás, csapatmunka, projekt-alapú munka)
tanulmányi tapasztalatok, kihívások
- Rendkívül aktuális, EU-s vonatkozású, multi-diszciplináris témák 
- Nemzetközi csapatban való munka, kapcsolatépítés 8 EU-s
ország 8 egyetemének hallgatóival, oktatóival
- Későbbi szakmai önéletrajzban feltüntethető, a diploma értékét
és a hallgató későbbi munka-erőpiaci esélyeit minden bizonnyal
növelő jelentőségű projekt
- A kurzus 4 kreditet ér + külön bizonyítvány (certificate) a
részvételről 
- A kurzus 2 hetes intenzív balatoni tartózkodást foglal magában,
számos szabadidős programmal is megtűzdelve 
- Nagy presztizsű, a (nemzetközi) sajtóban is népszerűsíteni
szándékozott program
- Jó lehetőség a nyelvtudás elmélyítésére is

Pályázati feltételek:

- Jó angol nyelvtudás, mind írásban, mind szóban (legalább
középfokú, de szaknyelvi tudás nem szükséges, bár előnyt jelent)
- Legalább harmadéves aktív hallgatói jogviszony
- Jó tanulmányi eredmények 
- Jó kommunikációs készség, nemzetközi csapatban való munkára
való készség és képesség
- Érdeklődés az EU gazdaság-, szociális- és foglakoztatás-
politikája, illetve a munkajog iránt, motiváció
- Alapvető számítástechnikai ismeretek (a távoktatási program
használatához)
- A hallgató biztosan vállalja a programban való részvételt,
beleértve annak intenzív részét Balatonszárszón
(2014. március 16-) 
- Előnyt jelent: munkajogi, szociális jogi, gazdasági, EU jogi
speciális ismeretek (pl. demonstrátorság,
TDK / OTDK, évfolyam- vagy szakdolgozat
e témakörökben stb.) 

Benyújtandó dokumentumok:

- Rövid szakmai önéletrajz (CV) angol és magyar nyelven is
(max. 2-2 oldal)
- Max. 1 oldalas Motivációs levél (angol nyelven)
- A tanulmányi eredményeket igazoló dokumentumok (pl. index-
másolat; Tanulmányi Osztály igazolása a félévi átlagokról)
- Angol nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata
- Esetleges további nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

Pályázati határidő: október 21. hétfő, 12 óra

A Pályázat benyújtásának módja: írásban, 2 példányban, Tóth Dorina tanszéki ügyintézőnél, IP jeligével zárt borítékban (kívül csak a név szerepeljen és az elérhetőség: telefon és e-mail)

A Pályázat elbírálása: 

A Pályázatot a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék bírálja el. 
A végleges döntést szóbeli meghallgatás előzheti meg.

A Pályázatról további információ kérhető Dr. Kun Attilától (kun.attila@kre.hu ), Konta Évától (tanszéki demonstrátor, korábbi résztvevő): e.konta@gmail.com , illetve Bach Katalintólbach.katalin@kre.hu ). Budapest, 2013. 10. 01. Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont