Készült: 2019-08-08
Módosítás: 2020-01-28

Versenyjogi és Versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy részt vegyenek a versenyfelügyeleti intézményrendszerben, a hatósági jogalkalmazásban. Egyfelől ugyanis megszerzik mindazokat az anyagi jogi és eljárási jogi ismereteket, amelyek a hatósági munkához elengedhetetlenül szükségesek, másfelől megismerkednek a közgazdaságtan meghatározó szerepével a jogalkalmazásban, amely körülmény miatt válik sajátossá ez a jogterület. A versenyspecifikus közgazdaságtani ismeretek alkalmassá teszi a résztvevőket arra, hogy ezzel kapcsolatos tanácsadó munkát is ellássanak.

Kinek ajánljuk a képzést:
Jelenlegi és leendő versenyhatósági szakembereknek, a jogterületet megismerni szándékozó ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, illetve azoknak a gyakorló jogászoknak, akik a már meglévő ismereteiket szeretnék elmélyíteni.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 2 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó.

Szakfelelős: Dr. Tóth András Ph.D tanszékvezető, egyetemi docens

Önköltség:
1.    félév: 200.000,- Ft
2.    félév: 200.000,- Ft
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.08.31.-ig

Jelentkezés: elektronikusan kitöltött, majd a visszaigazolást követően nyomtatott és aláírt jelentkezési lap megküldése  https://ajk.kre.hu/ajkfelveteli/

Postázandó dokumentumok:

- Magyar-Angol oklevélmásolat (ha oklevelét külföldön szerezte, honosító határozatot vagy hiteles fordítást is mellékeljen, ha az nem angol vagy német vagy francia nyelvű),
- Ha a bemeneteli követelmény feltétele  a nyelvvizsga, kérem csatolja a  bizonyítványt is
- Valamint a jelentkezési lap aláírva    

Postázandó vagy személyesen leadható a következő címre:
https://ajk.kre.hu/index.php/elerhetosegek

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék


A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube