Károlis sikerek a 26. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencián
Doktorandusz Országos Szakmai Találkozó
Megalakul a Jog és Szabadság Kör a Károlin
 Hallgatóink sikere a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián
A Károli továbbra is a legnépszerűbb egyetemek egyike
Másoddiplomás képzéseink
A Károli továbbra is a legjobb tízben
Napi biztatás

1 2 3 4 5 6 7 8

30 éves a Károli Gáspár Református Egyetem

2023. február 24. és október elseje között magyar és idegen nyelvű konferenciákkal, jubileumi kötettel, számos programmal emlékezünk intézményünk fennállásának 30. évfordulójára. A jubileumi emlékév során nemcsak az elmúlt három évtizedre, hanem az ezt megelőző időszakra, a református felsőoktatás gyökereire, az intézményt létrehívó lelkületre és küldetéstudatra is emlékezünk.

Bővebben ...

Másoddiplomás képzéseink

A Továbbképzési Központ legfontosabb feladata, hogy – a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően – meghatározza és kidolgozza az Állam- és Jogtudományi Kar továbbképzési célkitűzéseit elsősorban a jogi diplomával rendelkezők számára, de a szakirányú továbbképzéseket bővíteni szeretnénk az orvos, az egészségügyben tevékenykedő egyéb diplomával rendelkező és a közgazdász szakemberek számára is, az ország egész területéről történő beiskolázással.

Bővebben ...

Sikeresen lezajlott a roma identitás és érdekvédelem aktuális kérdései konferencia

A Károlin 2022 szeptemberében indult el A cigányság helyzete Magyarországon és Európában 50 év múlva c. kétévesre tervezett kutatás a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely keretei között, méghozzá mind az öt kar oktatóit és hallgatóit bevonó kutatásként, Prof. Dr. Rixer Ádám vezetésével. Ennek elsődleges célja, hogy a cigánysággal összefüggő, az Egyetemen már korábban is létezett kutatócsoportokat, illetve egyéni kutatásokat egy szoros és folyamatos együttműködés keretében fogja össze, egy interdiszciplináris irányultságú párbeszédet is elindítva a tudomány, a jogalkalmazók, a civil/egyházi szféra képviselői és az egyéb gyakorlati szakemberek között.

Bővebben ...

Prof. Dr. Boóc Ádám, bekerült a MARC belső választottbírósági adatbázisába

Prof. Dr. Boóc Ádám intézetvezető egyetemi tanár (Magánjogi Tudományok Intézete, KRE ÁJK), mint választottbíró bekerült a Mediation and Arbitration Center Mauritius belső választottbírósági adatbázisába (https://www.marc.mu/en).

Bővebben ...

XXIV. Jogász Doktorandusz Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2023. január 27-én Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője szervezésében Doktoranduszok Szakmai Találkozót tartott, amelynek helyszíne a Károlyi-Csekonics-palota volt. A rendezvény dr. Rideg Gergely az A mesterséges intelligencia üzleti célú felhasználásának jogi keretei, lehetőségek és zsákutcák című plenáris előadásával kezdődött. Ezt követően a doktoranduszoknak lehetőségük nyílt arra, hogy legfrissebb kutatási eredményeiket bemutathassák. A konferenciára a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 36 PhD hallgatója regisztrált.

Bővebben ...

Opponensi felhívás

OTDK dolgozatok opponálása iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését várjuk!
A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója 2023. április 3-5. között kerül megrendezésre. Az OTDK szóbeli fordulóján a szerzők 15 percben mutatják be kutatási eredményeiket a bírálóbizottság és a hallgatóság előtt. A prezentációt az opponensi vélemény követi. Az opponens feladata az OTDK dolgozat átfogó bírálata, amelyet 5 percben kell előadni. Egy opponens kettő (maximum három) OTDK dolgozatot bírálhat.

Bővebben ...

Sikeresen zárult a nyílt nap

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nyílt napján közel háromszáz érdeklődő vett részt.

Bővebben ...

Jogász Doktoranduszok Szakmai Találkozója

2023. január 27-én kerül megrendezésre a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola szervezésében a Jogász Doktoranduszok Szakmai Találkozója. Az esemény helyszíne a Károlyi-Csekonics palota Szivar terme.

Bővebben ...

Sikeres részvétel az Educatio Kiállításon

Sikerrel zajlott le a hazai oktatási piac legnagyobb seregszemléje, az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás január 12–14. között. A rendezvényen rekordszámú látogató, közel 60.000 résztvevő járt és ismerkedhetett meg mintegy 150 kiállító programjával. Intézményünk standja a színpad közelében várta a kiállításra látogatókat mindhárom nap. Egyetemünket oktatóink mellett öt karunk számos hallgatója képviselte, akiktől így első kézből értesülhettek az érdeklődők az egyes szakokkal kapcsolatos információkról, az egyetemi hallgatói életről. A Tanulmányi Osztály munkatársai a felvételivel kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolásában álltak az érdeklődők rendelkezésére és részletes tájékoztatást adtak az intézményben elérhető ösztöndíj-lehetőségekről, kollégiumi elhelyezésről, a különböző támogatásokról, juttatásokról. A standon az egyetemi sportolási lehetőségekről, a tehetséggondozó műhelyekről, illetve a Károli Junior Akadémia programjáról külön is érdeklődhettek a látogatók.

Bővebben ...

Felkészülés a nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd versenyre

A Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HSMCC) nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd verseny (Károlyi-Csekonics-palota, 2023. június 15-17.) kapcsán az országos csapat-kiválasztó pályázat személyes meghallgatására került sor a KRE ÁJK Kari Tanácstermében 2022. december 14-én.  A nemzetközi verseny magyar csapatát a KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék koordinálja, szervezi. Az országos, az összes jogi kari társtanszék számára nyitott szakmai pályázat keretében végül az alábbi összeállítású csapat került kiválasztásra: Dawud Savannah Rose (KRE), Lőrincz Gergely (DE), Poncsák Ádám (ELTE), Tóth János Jenő (PPKE). A meghallgatást végző szakmai bizottság tagjai: Prof. Dr. Kun Attila (KRE, a bizottság elnöke), Dr. Sipka Péter (DE), Dr. Hungler Sára (ELTE). A KRE által szervezett nagyszabású nemzetközi versenyre ezáltal a magyar csapat felkészülése megkezdődött.

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont